null YK:n paikannimityöstä verkossa

Nimistö 4/2011

YK:n paikannimityöstä verkossa

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuilla on julkaistu raportti YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (United Nations Group of Experts on Geographical Names) 26. kokouksesta. Raportti on suomenkielinen ja sisältää linkit kokouksen kaikkiin alkuperäisasiakirjoihin ja erityisesityksiin. Se löytyy YK:n paikannimityötä esittelevältä sivulta osoitteesta www.kotus.fi → Kielitieto → Nimistö → Kansainvälinen nimistöyhteistyö → YK:n paikannimityö.