null Yhdistysten ja yhtiöiden nimissä esiintyvät lyhenteet ry, oy ja ky

Suomen kielen lautakunta 4/1988

Yhdistysten ja yhtiöiden nimissä esiintyvät lyhenteet ry, oy ja ky

Oikeusministeriön laintarkastuskunta haluaisi käyttää uudistettavassa yhdistyslaissa lyhennettä ry rekisteröidystä yhdistyksestä. Nykyisessä lakitekstissä lyhenteeksi esitetään r.y. Kyseistä lyhennettä käytetään yleensä vain yhdistyksen nimen yhteydessä. Myös lyhenteitä oy (osakeyhtiö) ja ky (kommandiittiyhtiö) käytetään yleensä vain nimen osana. Kielenhuollon ensisijaiset suositukset ovat tähän asti olleet pisteelliset ry., oy. ja ky., mutta näitä ei ole nimissä käytetty. Koska näitä lyhenteitä ei juuri tarvita muualla kuin nimissä, joihin piste taas ei typografisista syistä sovellu, lautakunta päätti kantanaan esittää, että nämä lyhenteet voidaan nimen osina kirjoittaa pisteettöminä.