null Vinoviiva /

Artikkeli 2/2006

Vinoviiva /

Oikealle kallistuvan viivan virallinen nimi on vinoviiva. Usein siitä käytetään nimitystä kauttaviiva.

Vinoviivaa käytetään ensisijaisesti lomakkeen tyyppisissä yhteyksissä vaihtoehdon osoittamiseen.

naimisissa/naimaton/leski/eronnut
opetusministeriö / maa- ja metsätalousministeriö
kokemus-/palveluvuosilisä

Vinoviivan ympärillä ei ole välilyöntejä, jos viiva erottaa yksisanaisia ilmauksia. Jos vinoviiva erottaa jaksoja, joista toinen tai molemmat koostuvat kahdesta tai useammasta sanasta, vinoviivan molemmin puolin on välilyönti.

Vinoviivaa käytetään murtoluvuissa, jakolaskussa (vrt. kaksoispiste) ja sekä ilmaistaessa suhdetta (jotakin kohti).

1/2 [vaihtoehtona merkille ½]
x/y (lue: x per y, x jaettuna y:llä)
Tuulen nopeus on 6 m/s (lue: metriä sekunnissa).

Vinoviivaa käytetään numerosarjoissa lukujen välissä hierarkkisen rakenteen osien erottamiseen.

Kielikello 2/2006
Puh. 73151/Kotus
SFS-ISO/IEC 8859-15
http//www.kotus.fi/kielitoimisto

Vinoviivaa käytetään runon säkeiden välissä, jos ne kirjoitetaan samalle riville. Vinoviivan molemmin puolin on välilyönti.

nähdä vaihtoehdot, / rakentaa hauras sopu / mieluummin kuin verinen riita. (Lassi Nummi)

Vinoviivan muuta käyttöä

Erityiseen tarkkuuteen pyrkivistä teksteistä konjunktioparin ja/tai käyttö on levinnyt muunkinlaisiin teksteihin ja muidenkin konjunktioparien käyttöön. Myös vaihtoehtojen esittäminen vinoviivalla on yleistynyt lomakkeista muihin teksteihin. Usein vinoviivan sijasta riittää pelkkä tai.

Materiaalin käyttö ja/tai luovuttaminen. (Paremmin: Materiaalin käyttö tai luovuttaminen.)

Haluan vuokrata/ostaa kesämökin. (Paremmin: Haluan vuokrata tai ostaa kesämökin.)