null Vielä kirkkoherrasta

Kysyttyä 2/2007

Timo Alanen, Taru Kolehmainen

Vielä kirkkoherrasta

Taru Kolehmainen on Kielikellossa 4/2006 (Korjaus kirkkoherraan) korjannut Jaakko Anhavan aiemmin (3/2006: Kiinanšakki ja salamurha – virheitä ja jäänteitä) kirkkoherra-sanan taustasta julkaiseman käsityksen, jonka mukaan suomen kirkkoherra olisi ”väärä” käännös ruotsin sanasta kyrkoherde (= kirkonpaimen). Perusteeksi Kolehmainen mainitsee, että suomen kirkkoherra tavataan ainakin jo ensimmäisessä lainsuomennoksessa (1570), mutta ruotsin kyrkoherde on sitä paljon nuorempi sana.

Pappishenkilöt esiintyvät vanhoissa asiakirjoissa aika usein. Jo 1567 on Lammin seurakunnan pääpapista käytetty nimitystä Laurentius Petri Kerkherde till Lampis; vuonna 1571 Sääksmäen kirkkoherran nimitykseksi merkittiin sekä Her deonisius kirckeherde I Säxmäki Sochenn että deonisius laurenci Sochnn prest I [Säxmäki] Sochen.

Merkinnät osoittavat kiistatta, että ainakin Suomen ruotsissa kyrkoherde-sana on tunnettu viimeistään 1500-luvun puolimaissa, todennäköisesti jo keskiajalla. Sen rinnalla on käytetty samansisältöistä sanaa kirkeherre.

Timo Alanen
filosofian tohtori

Herra vai paimen?

Kiitos Timo Alaselle tarkkuudesta kyrkoherde-sanan ikäämisessä. Huolimaton heittoni sanan iästä ei kuitenkaan ollut kirkkoherran alkuperän korjauksen peruste, vaan se, että kyrkoherre esiintyy jo varhain ruotsalaisissa teksteissä. Vaikka latinan sanasta dominus ecclesiae ruotsiin käännetty kyrkoherre (-herra) ja latinan pastor-sanasta käännetty kyrkoherde (-paimen) olisivat samanikäisiä, ei voi olla epäselvää, kumpi sana on ollut suomen kirkkoherra-sanan takana.

Taru Kolehmainen

 

Timo Alanen
Taru Kolehmainen