null Vanhentunut vv.

Kysyttyä 3/2011

Sari Maamies

Vanhentunut vv.

Kysymys: Pöytäkirjaan oli kirjoitettu toiminnalliset muutokset vv. 2009–2011. Mitä lyhenne vv. tarkoittaa tässä?

Vastaus: Lyhenne vv. tarkoittaa sanaa vuosina. Nykyisin tätä lyhennettä ei enää suositeta käytettäväksi, vaan käytetään joko lyhennettä v. (’vuonna, vuosina’) tai kirjoitetaan koko sana. Vuosina ei ole niin pitkä sana, että sen lyhentäminen olisi useinkaan tarpeen. Lyhenteen vv. tavoin on vanhentunut lyhenne ss. ’sivut, sivuilla’. Jos lyhentää täytyy, käytetään lyhennettä s., jolla siis on sekä yksikön että monikon merkitys (’sivu, sivulla, sivut, sivuilla’). – Lyhenteisiin v. ja s. (samoin kuin lyhenteisiin vv. ja ss.) kuuluu piste. Jos ne kirjoittaa pisteettöminä, merkitys muuttuu: v ’vuosi, vuotta’, s ’sekunti(a)’.

Sari Maamies