null Välimerkit

Artikkeli 3/1998

Välimerkit

Välimerkit ovat tekstissä tarvittavia apumerkkejä, joiden avulla ilmaistaan virkkeiden ja niiden eri osien suhdetta toisiinsa. Ilman välimerkkejä tekstin lukeminen olisi hyvin vaikeaa. Välimerkit jaetaan ns. suuriin ja pieniin välimerkkeihin: suuria välimerkkejä ovat piste sekä huuto- ja kysymysmerkki, jotka päättävät virkkeen. Muilla välimerkeillä osoitetaan virkkeen sisäistä rakennetta.

Sisällysluettelo 3/1998