null Työt on tehty eli työt ovat tehdyt

Kysyttyä 2/1996

Sari Maamies

Työt on tehty eli työt ovat tehdyt

Hyvin tavallinen ongelma tuntuu olevan verbin luku seuraavanlaisissa lauseissa: Työt on jo tehty; Laitteet on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta. Näissä lauseissa ennen olla-verbiä on monikkomuotoinen substantiivi, mutta olla-verbi on kuitenkin yksikkömuotoinen. Monesti kirjoitetaan virheellisesti ”työt ovat tehty”, ”laitteet ovat suunniteltu”. Tämä virhe johtuu väärinkäsityksestä: ajatellaan, että koska substantiivi on monikossa, verbinkin täytyy olla monikkomuotoinen. Huomaamatta jää tällöin, että kyseessä on passiivimuotoinen verbirakenne: muoto on tehty on tehdä-verbin passiivin perfektimuoto ( tehdään : on tehty). Monikkomuotoinen lauseenjäsen ei näin ollen olekaan subjekti vaan objekti. Sama asia voidaan ilmaista myös aktiivimuotoisella verbirakenteella Työt ovat jo tehdyt, joka kuitenkin on monissa tapauksissa passiivia kankeampi. Virheellinen muoto ”Työt ovat tehty” on aktiivi- ja passiivirakenteen sekoitus.
Sari Maamies

Sisällysluettelo 2/1996