null suomi toisena kielenä ja suomi vieraana kielenä

Suomen kielen lautakunta 2/1995

Anneli Räikkälä

suomi toisena kielenä ja suomi vieraana kielenä

Vieraskielisten suomen kielen opetuksessa on käytetty termejä suomi toisena kielenä ja suomi vieraana kielenä. Kahden termin käyttö on aiheuttanut hämminkiä. Lautakunta katsoi, että tarvitaan kahta termiä: opetettaessa ja opiskeltaessa kieltä kieliyhteisön ulkopuolella käytetään termiä suomi vieraana kielenä ja kieliyhteisön sisällä opitaan suomea toisena kielenä. Tällainen termistö on myös kansainvälisesti vertailukelpoinen. Terävää rajaa näiden välillä ei kuitenkaan ole – kieliyhteyden lisäksi tavoite ratkaisee: jos tarkoituksena on integroitua tähän yhteiskuntaan, on suomi toisena kielenä looginen termi.
Anneli Räikkälä