null sijamuoto-ongelma

Kysyttyä 1/1995

Sari Maamies

sijamuoto-ongelma

Kutsukorttien laatijat joutuvat usein pohtimaan seuraavanlaista sijamuoto-ongelmaa: ”Kutsumme Teidät firmamme 50-vuotisjuhlaan ravintola Ritziin ~ Ritzissä 1. maaliskuuta 1995.” Parempi vaihtoehto näistä on illatiivi Ritziin. Näin siksi, että paikanilmaus Ritziin määrittää verbiä kutsua eikä substantiivia juhla: ”Kutsumme Teidät ravintola Ritziin.” Inessiivi on mahdollinen, jos ilmausta hieman muutetaan: ”Kutsumme Teidät firmamme 50-vuotisjuhlaan, joka pidetään ravintola Ritzissä.”
Sari Maamies