null Sairauslomalla

Kysyttyä 2/2007

Sari Maamies

Sairauslomalla

Myönnetäänkö minulle sairastuessani sairaslomaa vai sairauslomaa? Kumpaakin muotoa käytetään.

Sairauden vuoksi myönnetään sairauslomaa. Käytössä tavallinen, mutta merkitykseltään epälooginen muoto ”sairasloma” perustunee liian suoraan käännökseen ruotsin sanasta sjukledighet. Sairaus-alku kuuluu myös mm. seuraaviin yhdyssanoihin: sairausaika, sairauseläke (sairauden vuoksi maksettava työkyvyttömyyseläke), sairauskertomus (asiakirja, joka sisältää tiedot potilaan sairaudesta, tutkimuksista ja hoidosta), sairauskohtaus, sairaustapaus, sairausvakuutus. Vain muutamassa tapauksessa yhdyssanan alkuosana on sairas: (vanhainkodin) sairasosasto (sairaille tarkoitettu osasto) sekä tyyliltään ylevähkö sairasvuode (konkreettisesti ’vuode, jossa joku sairastaa’ tai viittaamassa yleensä sairastamiseen).
Sari Maamies