null Ravitseminen ja ravitsemus

Sanakysymyksiä 4/1988

Irma Nissinen

Ravitseminen ja ravitsemus

Ravitsemis ja ravitsemus ‑sanat näyttävät yhdyssanojen alkuosina alituiseen sekaantuvan toisiinsa. Ravitsemusliikkeelle lähetellään kirjeitä ravitsemisliikkeen sijasta, ja hotelli- ja ravitsemusalalla ollaan työssä, vaikka työnä on majoittaa ja ravita asiakkaita.

Ravitseminen on ruoan ja juomien, ravinnon, antamista eli ruokkimista. Ravintolat ja muut ravintoa tarjoavat yritykset ovat ravitsemisalalla leipäänsä hankkivia ravitsemisliikkeitä.

Ravitsemus puolestaan tarkoittaa ravinnon ja sen sisältämien ravintoaineiden (tai kasveilla ravinteiden) ottamista ja hyödyksikäyttöä, siis (enemmänkin tieteellisessä mielessä) elävän olion elämälle ja hyvinvoinnille tärkeitä elintoimintoja, joilla ne ottavat vastaan ravintoaineita (tai ravinteita) ja muuttavat ne energiaksi. Ravitsemuskasvatus opastaa terveellisen ravinnon käyttöön, ja ravitsemusneuvonta on oikeiden ruokatottumusten neuvontaa. Ravitsemustiede tutkii ravintoa ja sen suhdetta ihmisten terveyteen, ja ravitsemusterapia on erikoisruokavalioon perustuvaa sairaanhoitoa.

Irma Nissinen