null Prosenttimerkki %

Artikkeli 2/2006

Prosenttimerkki %

Prosenttimerkkiä käytetään vain numeroin ilmaistujen lukujen yhteydessä. Luvun ja merkin väliin jätetään tyhjä väli. Lauseyhteyden vaatima sijapääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla.

Hinta nousi 10 % (lue: kymmenen prosenttia).
Ensi vuonna on odotettavissa 11 %:n kasvu (lue: yhdentoista prosentin).

• Prosenttimerkki yhdyssanoissa ja johdoksissa

Prosenttimerkkiä ei pitäisi käyttää yhdyssanojen osana, vaan tällöin mieluummin kirjoitetaan koko sana. (Taulukoissa yms., joissa on vähän tilaa, tällaista lyhentämiskeinoa voi käyttää harkiten.)

tilavuusprosentti (mieluummin kuin ”tilavuus-%, til.-%”)
alkoholiprosentti (mieluummin kuin ”alkoholi-%”)

Myös sana prosenttinen on paras kirjoittaa kokonaan. Lukusana ja johdos prosenttisesti muodostavat yhden kokonaisuuden, yhdyssanan, ja siksi niiden väliin tarvitaan yhdysmerkki.

Tavoite saavutettiin 85-prosenttisesti (EI: ”85-%:isesti”).
15-prosenttinen liuos (EI: ”15-%:inen”, ”15 % liuos”).

• Prosenttiyksikkö

Prosenttiyksikkö on eri asia kuin prosentti. Prosentti on sadasosa: 5 % on 5 sadasosaa. Prosenttiyksikkö-sanaa käytetään vertailtaessa prosenttilukuja keskenään: jos korko on ollut tähän asti 10 % ja se korotetaan 12 %:iin, on koron muutos kaksi prosenttiyksikköä. Toisaalta voidaan laskea, kuinka suuri osuus tuo nousu on lähtömäärästä. Lukujen 10 ja 12 erotus on 2, ja kun lasketaan, kuinka monta prosenttia (eli sadasosaa) se on 10:stä, päädytään lukuun 20. Koron nousu on siis 20 prosenttia mutta 2 prosenttiyksikköä. – Prosenttiyksikkö-sanalla ei ole omaa tunnusta tai lyhennettä (EI: ”%-yksikkö”).