null Poikkitieteistä pois

Sanakysymyksiä 3/1985

Poikkitieteistä pois

Lehdissä käytetään toisinaan nimitystä poikkitieteellinen vastaamassa ruotsin sanaa tvärvetenskaplig ja englannin sanaa interdisciplinarity. Joskus näkyy käytetyn myös samaan tapaan muodostettua sanaa poikkitaiteellinen.

Poikki-alkuisia sanoja ei kuitenkaan suomessa käytetä näin ilmaisemaan monelle alueelle kuulumista. Sen huomaa, jos vertaa ”poikkitieteellistä” sellaisiin sanoihin kuin poikkijuovainen, poikkilatvainen tai poikkipuolinen. Kielitoimisto suosittaa englannin interdisciplinarityn vastineeksi sanaa tieteidenvälinen ’usean tieteen alalle ulottuva’. Samoinhan on englannin international-sanan vastine kansainvälinen. Joskus sopii myös sana monitieteinen ’moneen tieteenalaan perustuva, monta tieteenalaa käsittävä’.

Englannissa on lähitehtäviin runsas termistö: multi-, pluri-, cross-, inter- ja transdisciplinarity. Näin monisoppisen termihierarkian rakentaminen yleiskieleen on kuitenkin tarpeetonta, koska käsitteet eivät ilmeisesti jaksaisi pysyä erillään. Erikoiskäyttöön voitaisiin ajatella termejä eritieteisyys (multidisciplinarity), monitieteisyys tai emätieteisyys (crossd.), tieteidenvälisyys (interd.) ja yhteistieteisyys (transd.), mutta yleiskieleen riittävät varmaankin tieteidenvälisyys ja monitieteisyys.