null Pitkien lukusanojen taivutus

Suomen kielen lautakunta 1/1979

Esko Koivusalo

Pitkien lukusanojen taivutus

Yleisradion toimittajia on moitittu lukusanojen virheellisestä taivuttamisesta. Suomen kielen lautakunnan mukaan pitkien lukusanojen taivutuksessa voidaan noudattaa seuraavaa menettelyä:

Pitkiä (varsinkin kolminumeroisia tai suurempia) lukusanoja lausuttaessa voidaan muut osat paitsi viimeinen jättää taivuttamatta: kaksisataa kolmekymmentäkolmessa, kaksisataakolmekymmentäkolmannessa, kolmetuhatta kaksisataaviisikymmentäneljännellä. Jos luku kirjoitettaessa päättyy yhteen tai useampaan nollaan, on lyhyttä lukutapaa käytettäessä taivutettava viimeinen nollaa edeltävä osa (esim. 230:n = kaksisataakolmenkymmenen, 1 500:nnessa = tuhatviidennessäsadannessa, 14 200:lla = neljätoistatuhatta kahdellasadalla).

Esko Koivusalo