null Pirssi

Kysyttyä 3/2002

Harri Haatanen, Leena Sarvas

Pirssi

Kysymys: Mistä juontaa taksia tarkoittava sana pirssi? Asiaa on ihmetelty oikein porukalla, selvyyteen ei ole päästy.

Harri Haatanen

Vastaus: Lainasanojen alkuperää ei aina arvaa. Aikaisemmin pirssi on tarkoittanut auto- tai ajuriasemaa ja kansankielessä myös vajaa, katosta, puutavaran välivarastoa tai lautatarhaa. Taksia tarkoittava ja nykyään vanhentuneelta tai leikilliseltä kuulostava pirssi on lyhentymä yhdyssanasta pirssiauto, joka on Nykysuomen sanakirjassa vuonna 1956 selitetty sanoilla ’vuokra-auto, taksi’. Pirssi on lainaa venäjästä, jonka sanan birža merkitys on ’seisontapaikka, asemapaikka (esimerkiksi ajureita varten)’ ja toisaalta myös ’pörssi’. Venäjään sana on todennäköisesti saatu hollannista (beurs) tai saksasta (nykysaksassa Börse). Suomen pirssi on siis etymologisesti samaa juurta kuin sana pörssi, jonka nykymerkitys on kuitenkin lainautunut suomeen melko myöhään ruotsin kautta luultavasti hollannista.

Sanat vaihtuvat ja merkitykset muuttuvat. Nykysuomessa pirssin pitkä tie näyttää päätyvän taksiin. Mutta samoin kuin vuokra-autoa nykyisin usein ajetaan itse, voidaan sanaa pirssi käyttää leikillisesti omastakin henkilöautosta puhuttaessa: meidän Matin pirssi.

Leena Sarvas

Harri Haatanen
Leena Sarvas