null Pääesikunta tiedottaa

Keskustelua 2/1996

Pirjo Viita-aho

Pääesikunta tiedottaa

Kielikellossa 1/1996 oli Jussi Kallion laaja kirjoitus julkishallinnon nimien oikeinkirjoituksesta. Suomen kielen lautakunta oli saanut aikaan varsin selkeän yhteisöllisen jaon ison ja pienen alkukirjaimen käytölle. Ministeriöiden samoin kuin oikeusistuinten ja poliisin keskuselinten nimet kirjoitetaan pienellä, kun sen sijaan valtionhallinnon keskusvirastojen nimet isolla alkukirjaimella.

Esitettyä periaatetta noudattaen olisi siis puolustusministeriö kirjoitettava pienellä ja Pääesikunta puolustusministeriön alaisena puolustusvoimien asioita hoitavana keskusvirastona isolla alkukirjaimella. Artikkelissa oli Pääesikunta rinnastettu muihin esikuntiin ja kirjoitettu pienellä muotoon Puolustusvoimien pääesikunta. Virastomme nimi kuitenkin on Pääesikunta.

Pirjo Viita-aho
Pääesikunnan tiedotusosasto

 

Kielitoimisto toivoo, että kirjoittajat ottavat tämän korjauksen huomioon julkishallinnon nimiä käyttäessään.
Pirjo Viita-aho

Sisällysluettelo 2/1996