null Nojapyörä

Kysyttyä 2/1996

Sari Maamies

Nojapyörä

Kielitoimistolta on tiedusteltu nimitystä eräänlaiselle polkupyörälle, jota poljetaan lähes selinmakuuasennossa; ohjaimet ovat pyörän sivussa. Englanniksi tällainen pyörä on recumbent, saksaksi Liegerad, ja suomessa on käytetty joskus nimitystä rekumbentti. Kysyjä itse ehdotti sanaa nojapyörä, jota pidettiin hyvänä.
Sari Maamies

Sisällysluettelo 2/1996