null Neljäs lukiolaisten kielioppikilpailu Jyväskylässä

Uutisia 2/2010

Eero Voutilainen

Neljäs lukiolaisten kielioppikilpailu Jyväskylässä

Jyväskylän yliopisto järjesti 29.1.2010 neljättä kertaa lukiolaisten valtakunnallisen kielioppikilpailun. Alkukilpailuun osallistui 242 lukiolaista 64 lukiosta. Kilpailijoista 23 parhaiten menestynyttä kutsuttiin 16.4. pidettyyn loppukilpailuun, jonka pääpalkintoina oli kolme opiskelupaikkaa Jyväskylän yliopiston suomen kielen oppiaineesta.

Kilpailun voittajat olivat Saga Arola Kouvolan yhteiskoulun lukiosta, Taavi Tenhu Jyväskylän normaalikoulun lukiosta ja Marianna Penttilä Tampereen yhteiskoulun lukiosta. Kilpailun enimmäispistemäärä oli 34 ja suurin saavutettu pistemäärä 28,5. Järjestäjien mukaan vastaukset olivat 21,75 pisteen keskiarvosta päätellen enimmäkseen hyvätasoisia.

Lukiolaisten kielioppikilpailun tavoite on ollut tehdä nykytutkimukseen pohjautuvaa, monipuolista kielioppikäsitystä tunnetuksi kouluissa. Tutkija Vesa Jarva toteaa ensimmäisestä kielioppikilpailusta kirjoittamassaan artikkelissa (Kielikello 3/2002), että kilpailijoilta ei odoteta asioiden mekaanista hallintaa tai kielenhuollon suositusten tuntemista vaan heidät haastetaan havainnoimaan ja päättelemään asioita itse. Valmiin kieliopin ulkoa osaamisen sijaan opiskelijoiden on luotava kielen rakenteita ja käyttöä pohtimalla oma kielioppinsa.

Lukiolaisten kielioppikilpailu järjestetään kolmen vuoden välein. Loppukilpailun tehtäviin voi tutustua Jyväskylän yliopiston suomen kielen oppiaineen verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fennicum.

Kirjoittaja työskentelee Kotuksen tekstilajitutkimushankkeessa.

Eero Voutilainen