null mentori

Kysyttyä 2/1997

Sari Maamies

mentori

Mentori tarkoittaa ohjaajaa, opastajaa ja neuvonantajaa. Sanan juuret ovat kreikkalaisessa mytologiassa: Mentor oli Odysseuksen ystävä, jonka hahmossa Athene neuvoi Odysseuksen poikaa Telemakhosta. Nykyajan mentori on esimerkiksi vanhempi ja kokeneempi työntekijä, joka opastaa tulokasta ja siirtää tälle tietojaan ja taitojaan; tästä on käytetty myös sanaa työkummi. Tosiaalta myös valmentaja voi olla valmennettavansa mentori. Mentori on uudissana, joka on lisätty Suomen kielen perussanakirjan CD-ROM-versioon. Siinä sen selitteenä on ’(nuoren) ohjaaja, neuvonantaja’.
Sari Maamies