Lyhenneluettelo
Artikkeli 4/2009

Lyhenneluettelo

Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan ”kootut lyhenteet” täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla).

Tämä lyhenneluettelo antaa ohjeita varsinkin lyhenteiden oikeinkirjoituksesta mutta myös tietoa esimerkiksi tiedotusvälineissä usein vastaan tulevien lyhenteiden merkityksestä. Monesta lyhenteestä on käytössä useampi kuin yksi hyväksyttävä kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa. Jos lyhenteellä on vain yksi merkitys, hakusanan ja vaihtoehtoisen kirjoitusasun välissä käytetään aaltoviivaa (eli tildeä) osoittamaan, että molemmat ovat hyväksyttäviä (esimerkiksi utva ~ UTVA). Jos taas samalla lyhenteellä on monta merkitystä, kerrotaan vaihtoehtoinen kirjoitusasu sulkeissa merkitystä osoittavan numeron jäljessä seuraavasti:

YT 1) (myös yt) yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri.

Lyhennesanoista esitetään yleensä ensin pienikirjaiminen asu (Yle ~ YLE). Kirjaimittain luettavista lyhenteistä ensimmäisenä on isokirjaiminen muoto (BKT ~ bkt). Kun lyhenteestä on käytössä sekä pisteellinen että pisteetön muoto, esitetään pisteellinen muoto ensin (yo. ~ yo) joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. ay, ky, oy, oyj, ry). Jos pisteellisen ja pisteettömän lisäksi käytetään vielä isokirjaimista pisteetöntä lyhennettä, se esitetään viimeisenä (alv. ~ alv ~ ALV).

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

fil. maist. ~ FM filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT
FM ks. fil. maist.

Jos alalla ei ole maisterintutkintoa, esitetään lyhenne tohtorin kohdalla. Luettelossa on aina tohtorintutkinnon lyhyempi lyhenne. Muidenkin kuin maisterin ja tohtorin tutkintojen lyhenteitä on  mukana, varsinkin jos lyhenteellä on jokin muukin merkitys, esim. MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus.

Huom. Joillakin erikoisaloilla on omia käytäntöjään, jotka poikkeavat yleiskielen nykyisistä lyhennesuosituksista (esimerkiksi Puolustusvoimilla on käytössä pisteettömiä lyhenteitä).

A

a 1) aari(a); 2) vuotta (kansainvälinen tunnus); 3) lat. anno, vuonna; 4) lat. approbatur, arvosana: hyväksytään
A
ampeeri(a)
AA
1) engl. Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit;  2) asianajaja
AB
~ ab ruots. aktiebolag, osakeyhtiö
AD
~ ad engl. art director, visuaalisen mainonnan suunnit­telija
a.D.
lat. anno Domini, Herran vuonna
ADHD ~
adhd engl. attention deficit and hyperactivity disorder, tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö
ADT
antidopingtoimikunta
Ah
ampeeritunti(a)
aids
~ AIDS engl. acquired immunodeficiency syndrome, immuunikato
aik.
aikaisempi, aikaisemmin
AIV
esim. AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
Akava
~ AKAVA Suomen akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö
AKE
Ajoneuvohallintokeskus
ale
alennus(myynti), esim. ale-tuote, aletuote
alk.
1) alkuaan; 2) alkaen
ALS
amyotrofinen lateraaliskleroosi, liikeratakovettumatauti
alv. ~ alv~ALV
arvonlisävero
alv. rek. ~ ALV rek.
arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity
AMK ~ amk
ammattikorkeakoulu
ANC
engl. African National Congress, Afrikan kansalliskongressi
ao.
asianomainen
ap.
1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
ARA
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ark.
1) arkisin; 2) arkisto
arkkit.
arkkitehti
as.
1) asukas(ta); 2) asunto; 3) asema
as.oy ~ as.oy.
asunto-osakeyhtiö
ASP ~ asp
asuntosäästöpalkkio
assist. ~ ass.
assistentti
ATK ~ atk
automaattinen tietojenkäsittely
AV ~ av
audiovisuaalinen, esim. av-laite
AVI
aluehallintovirasto
ay
1) ammattiyhdistys, esim. ay-liike; 2) (myös ay.) avoin yhtiö

B

b 1) engl. bit (binary digit), bitti; 2) lat. lubenter approbatur, arvosana: mielihyvin hyväksytään
B
engl. byte, tavu(a) (suom. lyh. t)
B.A.
engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa
bar
baari(a)
BBC
engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
BKT ~ bkt
bruttokansantuote
BKTL ~ bktl
bruttokansantulo
Bq
becquerel(iä)
br.
brutto
brt
bruttorekisteritonni(a)
B.Sc. ~ B.S.
engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa

C

c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–2); 2) (myös snt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne; 3) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään
C
1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius: 5 °C = viisi celsius­astetta 3) coulombi(a)
©
engl. copyright, tekijänoikeus
cal
kalori(a)
cd
kandela(a), valovoiman yksikkö
CCS
engl. carbon (dioxide)cCapture and storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
CD
1) (myös cd) engl. compact disk, cd-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta
CD-ROM ~ cd-rom
engl. compact disk read-only memory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea
CE
ransk. les Communautés Européennes,  CE-merkintä, merkintä, joka osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin laatuvaatimukset
CEN
ransk. Comité Européen de Normalisation, Euroopan standardointikomitea
Cern ~ CERN
ransk. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Euroopan ydintutkimusjärjestö
CIA
engl. Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu
Cimo ~ CIMO
engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
cl
1) senttilitra(a); 2) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään
cm
senttimetri(ä)
CNN
engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisio­kanava
CO
puuvilla
c/o
engl. care of (postiosoitteessa käytettynä ’luona’)
con
engl. convention, kokoontuminen (etenkin tapahtumien nimen osana)
CP ~ cp
engl. cerebral palsy, esim. CP-oireyhtymä
Cu
kuparin kemiallinen merkki
CV
1) (myös cv) lat. curriculum vitae, elämäkerta; ansioluet­telo; 2) (myös VI) viskoosi

D

d 1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–1); 2) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä)
dB
desibeli(ä)
DDR
hist. Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraat­tinen tasavalta
den
denier(iä)
DI
ks. dipl.ins.
dipl.ins. ~ DI
diplomi-insinööri
dipl.kielenk. ~ DKK
diplomikielenkääntäjä
dir. cant.
lat. director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi
dir. mus.
lat. director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div.
divisioona
DKK
1) ks. dipl.kielenk.; 2) Tanskan kruunu
dl
desilitra(a)
dm
desimetri(ä)
DNA ~ dna
deoksiribonukleiinihappo
dos.
dosentti
Dr. h.c
. lat. doctor honoris causa, kunniatohtori
DVD
~ dvd engl. digital versatile disk, esim. DVD-levy

E

e euro(a) (merkki €, valuuttatunnus EUR)
e-
elektroninen, sähköinen, verkko-, esim. e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
EA
~ EL elastaani
eaa.
ennen ajanlaskun alkua
EAN
engl. European article numbering, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAY
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EBRD
engl. European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBU
engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradio­liitto
ed.
1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EEG
~ eeg elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä
EEK
Viron kruunu
Efta
~ EFTA engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto
Ehty ~ EHTY
Euroopan hiili- ja teräsyhteisö
EK
1) Elinkeinoelämän keskusliitto; 2) eduskunta
EKG
~ ekg elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä
EKP
Euroopan keskuspankki
eKr.
ennen Kristuksen syntymää
EL
1) ks. el.lääk. ~ eläinl.; 2) (myös EA) elastaani
elintarviket. maist. ~ ETM
elintarviketieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja ETK, ETL, ETT)
el.lääk. ~ eläinl. ~ EL
eläinlääkäri
ELT ~ eläinlääket. toht.
eläinlääketieteen tohtori
ELTO
erityislastentarhanopettaja
ELY ~ ely
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
eläinl. ~ el.lääk.
~ EL eläinlääkäri
eläinlääket. toht. ~ ELT
eläinlääketieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja ELK, ELL)
em.
edellä mainittu
EM
Euroopan mestaruus, Euroopan mestari
emt.
edellä mainittu teos
Emu ~ EMU
engl. Economic and Monetary Union, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto
EN
1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. Norme européenne, eurooppalainen standardi
EOS ~ eos.
en osaa sanoa, ei osaa sanoa
EP
Euroopan parlamentti
EPO
erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
Erasmus ~ ERASMUS
engl. European Community Activity Scheme for the Mobility of University Students, Euroopan unionin vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille
Esa ~ ESA
engl. European Space Agency, Euroopan avaruus­järjestö
esim.
esimerkiksi, esimerkki
ESR
Euroopan sosiaalirahasto
et.
eteläinen
ET
elämänkatsomustieto (oppiaineena)
Eta ~ ETA
1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euzkadi Ta Askatasuna, baskien vapautusjärjestö
et al.
lat. et alii, ja muut, ynnä muut (suom. lyh. ym.)
Etene ~ ETENE
valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta
ETK
1) (myös elintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus
Etla ~ ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETM
ks. elintarviket. maist.
ETT ~ elintarviket. toht.
elintarviketieteiden tohtori
Ety ~ ETY
Euroopan talousyhteisö
Etyj ~ ETYJ
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk ~ ETYK
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU
Euroopan unioni
EU27 ~ EU 27
Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen
EUR
euro(a) (valuutan tunnuksena; vrt. euron merkki €, lyhenne e)
Euratom
engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö
euribor
engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko
EUVL
Euroopan unionin virallinen lehti
Eva ~ EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta
Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto
ev.lut.
evankelisluterilainen
evp.
erossa vakinaisesta palveluksesta
EVVK
(leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EY
Euroopan yhteisö(t)

F

f. faksi
F
1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit: 5 °F = viisi fahrenheitastetta
FAO
engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQ
engl. frequently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä (suom. lyh. UKK)
farm. maist. ~ FaM
farmasian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FaK, FaL, FaT)
FaT ~ farm. toht.
farmasian tohtori
FBI
engl. Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos
Fe
raudan kemiallinen merkki
FI
Suomen maatunnus mm. postiliikenteessä (vrt. FIN)
FIA
ransk. Fédération Internationale de l’Automobile, kansainvälinen autourheiluliitto
FIFA
ransk. Fédération Internationale de Football Association, kansainvälinen jalkapalloliitto
Fimea
engl. Finnish Medicines Agency, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fiva
Finanssivalvonta
fil. maist. ~ FM
filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT)
FIN
Suomen maatunnus mm. rekisterikilvissä (vrt. FI)
FM
1) ks. fil. maist.; 2) frekvenssimodulaatio, taajuusmodulaatio
FT ~ fil. toht.
filosofian tohtori

G

g  gramma(a)
G
1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) engl generation sukupolvi, esim. 3G (tekn.) kolmannen sukupolven 
G20
engl. group of twenty, johtavien ja nousevien teollisuusmaiden ryhmä
Gatt ~ GATT
engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
GBP
Ison-Britannian punta
GM ~ gm
(”geenimuunneltu, ‑manipuloitu”) muuntogeeninen, esim. gm-soija
GMO ~ gmo
muuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi (kasvi- tai eläinlaji)
GP
ransk. Grand Prix
GSM
engl. Global System for Mobile Communication, eurooppalainen matkapuhelinverkko
GTK
Geologian tutkimuskeskus

H

h 1) tunti(a) (SI-järjestelmässä); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 102); 3) henkilöä, henkeä; 4) huone
H
vedyn kemiallinen merkki
ha
hehtaari(a)
hallintot. maist.
~ HM, HTM hallintotieteiden maisteri  (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja HK ~ HTK, HL ~ HTL, HT ~ HTT )
hammaslääket. toht.
~ HLT hammaslääketieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja HLK, HLL )
HAO
hallinto-oikeus
Hb
hemoglobiini
HDTV ~ hdtv engl. high definition television, teräväpiirto­televisio
hevi
hedelmä ja vihannes-, esim. hevi-osasto
hh
esim. 2 hh, kahden hengen huone
hifi
engl. high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
hitas
~ HITAS asuntojen hinta- ja laatutason sääntely
hiv
~ HIV engl. human immunodeficiency virus, aidsin eli immuunikadon aiheuttava virus
HK
~ HTK ~ hallintot. kand. hallintotieteiden kandidaatti
Hki
Helsinki (huom. taivutus Hkiin, Hgissä)
HL
~ HTL ~ hallintot. lis. hallintotieteiden lisensiaatti
HKL
ent. Helsingin kaupungin liikennelaitos
HLT
~ hammaslääket. toht. hammaslääketieteen tohtori
hlö
henkilö
HM
1) (myös HTM) ks. hallintot. maist.; 2) hallitusmuoto
HN
hallintonotaari
HO
hovioikeus
hojks
~ HOJKS (oppilaan) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
HOK
hallinto-opin kandidaatti
hops
~ HOPS (oppilaan) henkilökohtainen opintosuunnitelma tai opiskeluohjelma
HR
engl. human resources, henkilöstövoimavarat, esim. HR-toiminta
hra
herra
HSE
engl. Helsinki School of Economics Helsingin kauppakorkeakoulu
HSL
Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymä (1.1.2010 alkaen)
HT
~ HTT ~ hallintot. toht. hallintotieteiden tohtori
htkk
henkilötyökuukausi, ‑kuukautta
HTM
1) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja; 2) (myös HM) ks. hallintot. maist.
HTML
engl. Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan verkossa luettavaan muotoon
HTT
1) (myös HT ~ hallintot. toht.) hallintotieteiden tohtori; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htv
henkilötyövuosi, ‑vuotta
HuK
ks. hum. kand.
hum. kand.
~ Huk humanististen tieteiden kandidaatti
huom.
huomautus, huomaa
HUS
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hv
hevosvoima(a)
HVK
1) (myös hvk) hallitusten välinen konferenssi (Euroopan unionissa); 2) Huoltovarmuuskeskus
HVT
hallintovirkamiestutkinto
HY
Helsingin yliopisto
Hyla
~ HYLA (rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu lak­toosi
Hz
hertsi(ä)
häke
hätäkeskus

I

i lat. improbatur, arvosana: hylätään
IAAF
engl. International Amateur Athletic Federation, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEA
engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
IATA
engl. International Air Transport Association, Kansain­välinen lentoliikenneliitto
IB
engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib
. ~ ibid. lat. ibidem, samassa paikassa
ICT
~ ict engl. information and communication technology, informaatio- ja kommunikaatioteknologia (suom. lyh. ikt)
id.
lat. idem, sama
i.e.
lat. id est, se on
IKT
~ ikt informaatio- ja kommunikaatioteknologia
ILO
engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö
IMF
engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuutta­rahasto
Interpol
engl. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
ip
. iltapäivä(llä)
IPU
engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto
IRA
engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö
IRC
engl. Internet relay chat, reaaliaikainen verkkokeskustelu, ‑juttelu, irkkaus
ISBN
engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISMN
engl. International Standard Music Number, nuotti­julkaisun kansainvälinen standardinumero
ISO
engl. International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSN
engl. International Standard Serial Number, aikakaus­julkaisun kansainvälinen standardinumero
IT
~ it 1) engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta
ITE
 itse tehty elämä; ITE-taide, itse oppineiden kansantaiteilijoiden taide
IU
ks. ky
i.v.
lat. intravenosus laskimonsisäinen, laskimonsisäisesti

J

J joule(a)
jaa.
jälkeen ajanlaskun alun
JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHTT
julkishallinnon ja ‑talouden tilintarkastaja, esim.JHTT-lautakunta
Jk.
~ JK jälkikirjoitus
jKr.
jälkeen Kristuksen syntymän
jm
juoksumetri(ä)
jne.
ja niin edelleen
JoY
Joensuun yliopisto
jr
. lat. junior, nuorempi
JSN
Julkisen sanan neuvosto
JY
Jyväskylän yliopisto

K

k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103)
k.
1) katu; 2) kuollut
K
1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki; 3) kielletty, esim. K18, kielletty alle 18-vuotiailta
ka
1) karaatti(a); 2) kuiva-aine(tta)
kasvatust. maist
. ~ KM kasvatustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KK, KL, KT)
kat.
katolinen, katolilainen
kauppat. maist.
~ KTM kauppatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KTK, KTL, KTT)
kb
kilobitti(ä)
kB
kilotavu(a) (suom. lyh. kt)
kcal
kilokalori(a)
kd.
Suomen Kristillisdemokraattien jäsen
KD
Suomen Kristillisdemokraatit
ke
~ kesk. keskiviikko(na)
Kela
~ KELA Kansaneläkelaitos
kenr.
kenraali
Kepa
~ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus
kesk
. Suomen Keskustan jäsen, keskustalainen
Kesk.
Suomen Keskusta
kg
kilogramma(a), kilo(a)
KGB
(hist.) ven. Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi)
kh
. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH
~ kh 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHK
Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä
KHO
korkein hallinto-oikeus
khra
kirkkoherra
KHT
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHz
kilohertsi(ä)
Kivi
~ KIVI Kilpailuvirasto
kJ
kilojoule(a)
kj.
kujakk kuukausi, kuukautta
kk.
1) kirkonkylä; 2) keittokomero; 3) konekivääri
KK
~ kasvatust. kand. kasvatustieteen kandidaatti
KKH
Kirkkohallitus
KKK
Keskuskauppakamari
kko
kirkko
KKO
korkein oikeus
kkp
kahvikupillinen, kahvikupillista
kl ~
kl. ~ kll ~ kll. kunnallinen liikelaitos
KL
~ kasvatust. lis. kasvatustieteen lisensiaatti
klo
kello
km
kilometri(ä)
KM
ks. kasvatust. maist.
k-m2
kerrosalaneliömetri(ä)
k-m3
kiintokuutiometri(ä)
kni
kumppani
KO
~ KäO käräjäoikeus
kok.
1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuolue­lainen, kokoomuslainen; 2) kokelas
Kok
. Kansallinen Kokoomus
KOK
Kansainvälinen Olympiakomitea
komm.
Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen
kotital.op.
~ KtaO kotitalousopettaja
kotiteoll.op.
~ KteO kotiteollisuusopettaja
Kotus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
KOY
~ kiint.oy ~ kiint.oy. kiinteistöosakeyhtiö; keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kpl
kappale(tta)
kr
kruunu(a)
KRP
keskusrikospoliisi
krs
1) kerros; 2) krossi(a)
ks.
katso
KSL
Kansan sivistystyön liitto
kt
1) kilotavu(a); 2) kerrostalo; 3) kilotonni(a)
KT
~ kasvatust. toht. kasvatustieteen tohtori
KtaO
ks. kotital.op.
KteO
ks. kotiteoll.op.
KTK
1) (myös kauppat. kand.) kauppatieteiden kandidaatti; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL
1) (myös kauppat. lis.) kauppatieteiden lisensiaatti; 2) Kansanterveyslaitos, osa THL:ää
KTM
1) (myös kauppat. maist.) kauppatieteiden maisteri; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö
KTT
~ kauppat. toht. kauppatieteiden tohtori
KtyO
ks. käsit.op.
kumpp.
kumppani(t)
KuvA
Kuvataideakatemia
kuv.op.
~ KuvO kuvaamataidonopettaja
KuY
Kuopion yliopisto
kv.
kansainvälinen
kV
kilovoltti(a)
kW
kilowatti(a)
kWh
kilowattitunti(a)
KVL
keskusverolautakunta
KVV
~ kvv kiinteistön vesi- ja viemäri-, esim. KVV-työnjohtaja, KVV-tarkastus
ky
kansainvälinen yksikkö (engl. IU, ransk. UI)
ky
~ ky. 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KY
1) Kuopion yliopisto; 2) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
KYS
Kuopion yliopistollinen sairaala
KäO
~ KO käräjäoikeus
käsit.op.
~ KtyO käsityönopettaja
K18
  kielletty alle 18-vuotiailta, esim. K18-elokuva (vastaavasti K13, K15)

L

l 1) litra(a); 2) lat. laudatur, arvosana: kiitetään
l.
lääni
L
1) laki; 2) engl. large, suuri (vaatteiden kokona)
la
lauantai(na)
LA
1) lyhyet aallot; 2) laskoarvo
lainopin kand.
~ LOK lainopin kandidaatti
LaK
ks. lakit. toht.
lakit. toht.
~ LaT lakitieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja LaK, LaL)
lastent.op.
~ LTO lastentarhanopettaja
LaT
ks. lakit. toht.
leht.
lehtori
LEL
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke­laki
leops
~ LEOPS lapsen esiopetussuunnitelma
lh.
lähihoitaja
LH
lääninhallitus
LI
pellava
Lib
. Liberaalit (puolue)
liikuntak. kand.
~ LiK liikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. maist.
~ LitM liikuntatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja LitK, LitL, LitT)
LiK
ks. liikuntak. kand.
lis.
1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitM
ks. liikuntat. maist.
LitT
~ liikuntat. toht. liikuntatieteiden tohtori
lk
. luokka
LK
~ lääket. kand. lääketieteen kandidaatti
lkm.
lukumäärä
LKT
ks. lääket. ja kir. toht.
lkv.
~ lv. lukuvuosi
LKV
laillistettu kiinteistönvälittäjä
lky
~ lky. liikelaitoskuntayhtymä
ll
~ ll. liikelaitos
LL
ks. lääket. lis.
lm
luumen(ia)
lm.
loppuunmyyty
LO
ruots. Landsorganisationen i Sverige, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOK
ks. lainopin kand.
LP
1) liikkuva poliisi; 2) engl. long playing, äänilevy, jonka nopeus on 33 ⅓ kierrosta minuutissa
LSD
~ lsd lysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT
1) ks. lääket. toht.; 2) Liikenneturva
ltk
laatikko(a)
ltk
. lautakunta
LTO
ks. lastent.op.
LTY
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LuK
ks. luonnont. kand.
luki
esim. lukihäiriö, luku- ja kirjoitustaidon häiriö
luomu
luonnonmukainen, esim. luomuviljely
luonnont. kand
. ~ LuK luonnontieteiden kandidaatti
lut.
luterilainen
luutn.
luutnantti
lv.
~ lkv. lukuvuosi
LVI
~ lvi lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka
LVM
liikenne- ja viestintäministeriö
lx
luksi(a)
ly
lämpöyksikkö(ä)
LY
Lapin yliopisto
lyhki
~ LYHKI lyhytkirurgia
läh.
1) lähettäjä; 2) lähemmin
lääket. ja kir. toht.
~ LKT lääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. lis.
~ LL lääketieteen lisensiaatti (vastaavasti kand., toht. ja LK, LT)
lääket. toht. ~ LT
lääketieteen tohtori

M

m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10-3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosana: kiitoksin hyväksytään
M
1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona)
m2
neliömetri(ä)
m3
kuutiometri(ä)
ma
~ maan. maanantai(na)
mA
milliampeeri(a)
ma.
määräaikainen
M.A.
engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maat. ja metsät. maist.
~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MMK, MML, MMT)
maist.
maisteri
maj.
majuri
maks.
1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
mamu
~ MAMU maahanmuuttaja-, esim. mamu-opetus
MAO
~ MaO ~ MO markkinaoikeus
Mb
engl. megabit, megabitti(ä)
MB
engl. megabyte, megatavu(a) (suom. lyh. Mt)
MBA
(~ M.B.A) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
ME
maailmanennätys
MEK
1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
Mela
~ MELA Maatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP
(ark. meppi) engl. Member of European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen
merkon
. merkonomi
Metla
~ METLA Metsäntutkimuslaitos
metsänhoit.
metsänhoitaja
mg
milligramma(a)
MH
1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus
mhy.
(~ mhy) metsänhoitoyhdistys
MHz
megahertsi(ä)
miel.
mieluummin, mieluiten
Migri
~ MIGRI Maahanmuuttovirasto
Mikes
~ MIKES Mittatekniikan keskus
milj.
miljoona(a)
min
minuutti(a)
MJ
megajoule(a)
mk
markka(a)
MKH
Merenkulkuhallitus
ml
millilitra(a)
ml
. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva
mlk
. (~ mlk) maalaiskunta
mm
millimetri(ä)
mm.
muun muassa, muiden muassa
MM
maailmanmestaruus, maailmanmestari
mmHg
elohopeamillimetri(ä)
MML
1) (myös maat. ja metsät. lis.) maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti; 2) Maanmittauslaitos
MMM
1) ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMT
~ maat. ja metsät. toht. maatalous- ja metsätieteiden tohtori
MO
1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)
mol
mooli(a)
mom.
momentti
mp.
1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
MP3
~ mp3 äänenpakkausmenetelmä; menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitin
MPa
megapascal(ia)
mpk
meripeninkulma(a)
MpKK
Maanpuolustuskorkeakoulu
mpm
matkapuhelumaksu
mpy.
meren pinnan yläpuolella
Mr. ~ Mr
engl. mister, herra
mrd.
miljardi(a)
Mrs.
~ Mrs engl. mistress, rouva
ms
millisekunti(a)
MS
~ ms multippeliskleroosi, esim. MS-tauti
Ms. ~ Ms
engl. naisen puhuttelu, kun ei haluta käyttää puhutteluja Miss ja Mrs.
m/s
1) (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (ml.); 2) metriä sekunnissa
M.Sc
. engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
mt.
mainittu teos 
Mt
megatavu(a) (engl. lyh. MB)
MTI
metsätalousinsinööri
MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTL
Merentutkimuslaitos
mts.
mainitun teoksen sivulla
MTT
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTV
1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television
MuM
ks. mus. maist.
mus. maist.
~ MuM musiikin maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MuK, MuL, MuT)
mus.op.
~ MO musiikinopettaja
MuT
~ mus. toht. musiikin tohtori
mutu
(leikillisesti) ”musta tuntuu”
mv.
1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
mV
millivoltti(a)
MV
1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mW
milliwatti(a)
MW
megawatti(a)
MWh
megawattitunti(a)

N

n. 1) noin; 2) netto
N
1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki; 3) lukumäärä (taulukoissa)
Na
natriumin kemiallinen merkki
Nasa
~ NASA engl. National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus
Nato
~ NATO engl. North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin puolustusliitto
NHL
engl. National Hockey League, Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga
nid
. nidottu(na)
nimim
. nimimerkki
nk.
niin kutsuttu
NMKY
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
N.N.
~ NN lat. nomen nescio, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää
NNKY
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
NOK
Norjan kruunu
nro
(~ n:o) numero
ns.
1) niin sanottu; 2) nuorisoseura
nyk.
nykyinen, nykyään

O

O hapen kemiallinen merkki
OAJ
Opetusalan ammattijärjestö
OECD
engl. Organization for Economic Co-operation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
oh.
ohjehinta
oikeust. maist
. ~ OTM oikeustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja OTK, OTL, OTT)
OK
~ ok engl. all correct, hyvä on, kaikki hyvin
OKV
Oikeuskanslerinvirasto
OM
oikeusministeriö
op
opintopiste(ttä)
op.
1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) opus
Opec
~ OPEC engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö
OPH
Opetushallitus
OPM
opetusministeriö
opo
~ OPO opinto-ohjaaja
ops
~ OPS opetussuunnitelma
ortod.
ortodoksinen
os.
1) osoite; 2) osasto; 3) omaa sukua
o.s
. (~ os.) omaa sukua
osk.
(~ osk) osuuskunta
OTM
ks. oikeust. maist.
oto
. (~ oto) oman toimensa ohella
OTT
~ oikeust. toht. oikeustieteen tohtori
ov
opintoviikko(a)
ovh.
~ ovh ~ OVH ohjevähittäishinta
oy
~ oy. osakeyhtiö
OY
Oulun yliopisto
oyj
~ oyj. julkinen osakeyhtiö
OYS
Oulun yliopistollinen sairaala

P

p penni(ä)
p.
1) päivä; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste(ttä); 5) polku
PA
1) pitkät aallot; 2) polyamidi
Pa
pascal(ia)
PAH  
polysykliset aromaattiset hiilivedyt;  esim. PAH-yhdisteet, polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa syntyviä ympäristölle haitallisia hiilivetyjä
pak
~ pkt paketti(a)
pakk
pakkaus(ta)
PAM
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
par
. paremmin
past
. pastori
pat
. patentti
PC
~ pc engl. personal computer, mikrotietokone
PCB
polyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDF
engl. portable document format, siirrettävä tiedostomuoto
pe
~ perj. perjantai(na)
PE
1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys; 3) (myös PES) polyesteri
PeL
perustuslaki
per.
perustettu, perustanut
perusk.op.
~ PkO peruskoulunopettaja
PES
~ PE polyesteri
pH
lat. pondus hydrogenii, happamuusaste
PIN
engl. personal identification number, salasanana käytetty tunnusluku, esim. PIN-koodi
Pisa
~ PISA engl. Programme for International Students Assesment, OECD-maiden tutkimusohjelma, joka mm. mittaa koululaisten eri alojen osaamista
pj.
~ puh.joht. puheenjohtaja
pjsto
puheenjohtajisto
PK
~ pk esim. pk-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset
PkO
ks. perusk.op.
pkt
~ pak paketti(a)
PKT
~ pkt pieni ja keskisuuri teollisuus
PL
postilokero
PLM
puolustusministeriö
PLO
engl. Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö
PM
1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat. promemoria, muistio
p.m.
1) lat. post meridiem iltapäivällä (suom.lyh. ip); 2) ransk. pour mémoire, muistutukseksi (kutsukorteissa)
PMS
~ pms engl. premenstrual (tension) syndrome, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PN
Pohjoismaiden neuvosto
pnk
peninkulma(a)
pnä
päivänä
po.
1) pitää olla; 2) puheena oleva
ppm
engl. parts per million, partikkelia miljoonassa, miljoonasosa
ppm.
paikallispuhelumaksu
PR
~ pr engl. public relations, suhdetoiminta
PRH
Patentti- ja rekisterihallitus
prk
purkki(a)
prof.
professori
ps
pussi(a)
ps.
Perussuomalaisten jäsen
PS
1) ~ P.S. lat. post scriptum, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolue)
PSA
 prostataspesifinen antigeeni, esim. PSA-testi, eturauhassyövän diagnostiikassa käytettävä testi
PsM
ks. psykol. maist.
PsT
~ psykol. toht. psykologian tohtori
psta
puolesta
psykol. maist.
~ PsM psykologian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja PsK, PsL, PsT)
PTO
ks. puutarhaop.
puh.
~ p. puhelin
puh.joht.
~ pj. puheenjohtaja
puutarhaop
. ~ PTO puutarhaopettaja
pv
päivä(ä) (mittayksikkönä)
PVC
~ pvc polyvinyylikloridi, eräs muovi
pvm.
1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu

R

r 1) (myös rsi) riisi(ä) 2) lat. radius, säde
r.
1) (myös ruots.) ruotsalainen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
R
röntgen(iä)
® engl. registered trade mark, rekisteröity tavaramerkki
rad
radiaani(a)
Rata
Rahoitustarkastus (nyk. osa Fivaa)
RAY
Raha-automaattiyhdistys
reht.
rehtori
rek.nro
rekisterinumero
rek.tn ~ rt
rekisteritonni(a)
REM
engl. rapid eye movement, esim. REM-uni, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
res.
reservi-, reservin, reservissä
rkl
ruokalusikallinen, ruokalusikallista
rkm.
rakennusmestari
RKP
Ruotsalainen Kansanpuolue
RKTL
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
rl
rulla(a)
RNA
~ rna ribonukleiinihappo
ro-ro
~ roro engl. roll on, roll off, omilla pyörillään liikku­vien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetus­tekniikka
rpl
rupla(a)
rs
rasia(a)
rsi ~ r
riisi(ä)
RSO
radion sinfoniaorkesteri
R.S.V.P.
ransk.répondez s΄il vous plait, olkaa hyvä ja vastatkaa (kutsukorteissa)
rt
1) (myös rek.tn) rekisteritonni(a); 2) rivitalo
rtg
. röntgen
RUB
Venäjän rupla
RUK
Reserviupseerikoulu
ruosu
ruotsinsuomalainen
ruots
. ~ r. Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen, ruotsalainen
rva
rouva
ry
1) (myös ry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikkö(ä)

S

s 1) sekunti(a); 2) sivu(a) (mittayksikkönä)
s.
1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
S
1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki; 4) sallittu (elokuvien ikärajoista)
S2
suomi toisena kielenä
SA
1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
SaaS
engl. software as service, verkkosovelluspalvelu, sovelluspalvelu, verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta
sairaanh.op. ~ SHO sairaanhoidonopettaja
sair.hoit. ~ sh. ~ SH
sairaanhoitaja
SAK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAS
engl. Scandinavian Airlines System, lentoyhtiö
sd. ~ sos.dem.
sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
SDP
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SE
1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. tele­viestinnässä, vrt. SWE; 3) silkki
SEK
Ruotsin kruunu
sepa ~ SEPA
engl. Single Euro Payments Area, yhtenäinen euro­maksualue
Seta ~ SETA
Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
seur.
seuraava
SFS
Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardi­serings­förbund
SH
1) ks. sos.huolt.; 2) ks. sair.hoit.
SHH
Svenska handelshögskolan
SHO
ks. sairaanh.op.
SI
ransk. Système International d’Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibA
Sibelius-Akatemia
sid.
sidottu(na)
siht.
sihteeri
sit.
sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra ~ SITRA
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SKL
Suomen kuntaliitto
SKP
Suomen Kommunistinen Puolue
SKS
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SLL
Suomen luonnonsuojeluliitto
SLU
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
SM
1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiain­ministeriö; 3) ks. sotat. maist.; 4) sadomasokismi
snt ~ c
sentti(ä), euron sadasosan lyhenne
so.
se on
SOS
engl. save our souls, ’pelastakaa sielumme’, kansain­välinen hätämerkki
sos.dem
. ~ sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sos.huolt. ~ sh. ~ SH
sosiaalihuoltaj
sotat. maist. ~ SM sotatieteiden maisteri (vastaavasti kand., toht. ~ tri ja SK, ST)
SP
Suomen Pankki
SPR
Suomen Punainen Risti
sr.
lat. senior
srk. (~ srk)
seurakunta
ST ~ sotat. toht.
sotatieteiden tohtori
Stakes
~ STAKES ent. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (nyk.osa Terveyden ja THL:ää)
Start ~ START
engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus
stm.
sotamies
STM
sosiaali- ja terveysministeriö
STP
Suomen Työväenpuolue
STT
Suomen Tietotoimisto
STTK
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto)
STUK
Säteilyturvakeskus
su ~ sunn.
sunnuntai(na)
Sulasol
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
Supo ~ supo ~ SUPO
suojelupoliisi
suva ~ SUVA
sukupuolivaikutusten arviointi
SV ~ sv
sairausvakuutus, esim. SV-peruskorvattava (lääke)
s.v.
lat. sub voce, sanakirjan tai tietosanakirjan hakusanaan viitattaessa, esim. s.v. euro
SWE
Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE
Syke ~ SYKE
Suomen ympäristökeskus
SYL
Suomen ylioppilaskuntien liitto

T

t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu(a) (engl. byte, lyh. B)
t.
1) (myös tv.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie
TAE
tavanomaiset aseet Euroopassa, esim. TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi
TaEL
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki
TaiK
Taideteollinen korkeakoulu
tait. maist
. ~ TaM taiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TaK, TaL, TaT)
taloust. maist.
~ TTM taloustieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TTK, TTL, TTT)
TaM
ks. tait. maist.
Tane
~ TANE tasa-arvoasiain neuvottelukunta
TaT
~ tait. toht. taiteen tohtori
TaY
Tampereen yliopisto
TAYS
Tampereen yliopistollinen sairaala
TE
esim. TE-keskus, työvoima- ja elinkeinokeskus
TeaK
Teatterikorkeakoulu
teatt. maist
. ~ TeM teatteritaiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TeK, TeL, TeT)
Tekes
~ TEKES Teknologian kehittämiskeskus
tekn. toht
. ~ TkT tekniikan tohtori (vastaavasti  lis.  ja TkL)
TEL
työntekijäin eläkelaki
TeM
ks. teatt. maist.
TEM
työ- ja elinkeinoministeriö
TEO
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (nyk. Valviraa)
teol. maist.
~ TM teologian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TK, TL, TT)
Teosto
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
terv.
terveisin
terveydenh. maist.
~ THM terveydenhuollon maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja THK, THL, THT)
terveystiet. maist
. ~ TtM terveystieteiden maisteri (vastaa­vasti kand., lis., toht. ~ tri ja TtK, TtL, TtT)
terv.hoit. ~ th. ~TH
terveydenhoitaja
TES
~ tes työehtosopimus
tet
~ TET työelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso)
TeT
~ teatt. toht. teatteritaiteen tohtori
teva
~ TEVA tekstiili- ja vaatetusala
th.
1) täysihoito; 2) (myös th) tienhaara, 3) terveydenhoitaja
TH
Tullihallitus
THK
1) (myös terveydenh. kand.) terveydenhuollon kandidaatti; 2) Telehallintokeskus
THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THM
ks. terveydenh. maist.
THT
~ terveydenh. toht. terveydenhuollon tohtori
ti
~ tiist. tiistai(na)
Tike
~ TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu­keskus
TIR
ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus
tj.
1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
tjs.
tai jotakin sellaista
tk.
1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) (myös tk) terveyskeskus
TK
1) (myös teol. kand.) teologian kandidaatti; 2) Tilasto­keskus
T&K
~ t&k tutkimus ja kehitys
TKK
Teknillinen korkeakoulu
TkT
ks. tekn. toht.
TKT
taiteen keskustoimikunta
Tku
Turku
tl
teelusikallinen, teelusikallista
TL
1) (myös teol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) tullilaitos
tlk
tölkki(ä)
TM
1) ks. teol. maist.; 2) työministeriö
tmi
toiminimi
tms.
tai muuta sellaista
tn
tonni(a) (yleiskielessä)
to
~ torst. torstai(na)
toht
. ~ tri tohtori
Tre
Tampere
tri
~ toht. tohtori
ts.
1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TSK
Sanastokeskus TSK ry
TSL
1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
tsto
toimisto
TT
1) (myös teol. toht.) teologian tohtori; 2) työtuomioistuin; 3) (myös tt) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 4) tieteellis-tekninen
TtK
~ terveystiet. kand. terveystieteiden kandidaatti
TTK
1) (myös taloustiet. kand.) taloustieteiden kandidaatti; 2) Työturvallisuuskeskus
TTKK
Tampereen teknillinen korkeakoulu
TtL
~ terveystiet. lis. terveystieteiden lisensiaatti
TTL
1) (myös taloust. lis.) taloustieteiden lisensiaatti; 2) Työterveyslaitos
TtM
ks. terveystiet. maist.
TTM
ks. taloust. maist.
TTS
toiminta- ja taloussuunnitelma
TtT
~ terveystiet. toht. terveystieteiden tohtori
TTT
~ taloust. toht. taloustieteiden tohtori
TTY
Tampereen teknillinen yliopisto
TU
Toimihenkilöunioni
Tukes
~ TUKES Turvatekniikan keskus
TuKKK
Turun kauppakorkeakoulu
tule
~ TULE tuki- ja liikuntaelimistö, esim. tule-sairaus
tupo
tulopolitiikka, esim. tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
tus
tusina(a)
tv.
(myös t.) toivottaa, toivottavat
TV
~ tv televisio
TW
terawatti(a)
TVT
~ tvt tieto- ja viestintätekniikka
TY
Turun yliopisto
TyEL
 työntekijäin eläkelaki
tyhy
~ TYHY työhyvinvointi, esim. tyhytoimintaa, tyhy-toiminta
TYKS
Turun yliopistollinen keskussairaala
tyky
~ TYKY työkyvyn ylläpito, esim. tykyliikunta, tyky-liikunta

U

UEF engl. University on Eastern Finland, Itä-Suomen yliopisto (1.1.2010 alkaen)
ufo ~ UFO
engl. Unidentified Flying Object, tunnistamaton lentävä esine
UHT ~ uht
engl. ultra high temperature, erittäin korkea lämpötila; UHT-käsittely, iskukuumennus
UI
ks. ky
UKG ~ ukg
ultraääni- eli kaikukardiografia
UKK
1) usein kysyttyjä kysymyksiä (engl. FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen
ula ~ ULA
ultralyhyet aallot
UM
ulkoasiainministeriö
Umo ~ UMO
Uuden Musiikin Orkesteri
UMTS ~ umts
engl. Universal Mobile Telecommunication System, maailanlaajuinen matkaviestinjärjestelmä, joka pystyy välittämään multimediapalveluja
Unesco ~ UNESCO
engl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuu­ri­­järjestö
UNHCR
engl. United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu, päävaltuutetun toimisto
Unicef ~ UNICEF
engl. United Nations Children’s Fund (ent. United Nations International Children’s Emergency Fund), YK:n lastenavun rahasto, YK:n lastenjärjestö
URL ~ url
engl. uniform resource locator, internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. http://www.kotus.fi)
USA
engl. United States of America, Amerikan yhdysvallat
USB
engl. universal serial bus, tietokoneen liitäntäjärjestelmä, esim. USB-portti, USB-muisti
USD
Yhdysvaltain dollari
UT
Uusi testamentti
utva ~ UTVA
hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valio­kunta
UV ~ uv
ultravioletti(säteily)
UÄ ~ uä
ultraääni

V, W

v vuosi, vuotta
v.
vuonna, vuosina
V
voltti(a)
W
watti(a)
va.
väliaikainen
VA
volttiampeeri(a)
Wada ~ WADA
engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
VakO
vakuutusoikeus
valtiot. maist. ~ VTM
valtiotieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja VTK, VTL, VTT)
Valvira
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
wap ~ WAP
engl. Wireless Application Protocol, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. internetiä langattomien viestimien välityksellä
vas.
1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
Vas.
Vasemmistoliitto
vast.
1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
vasu
~ VASU varhaiskasvatussuunnitelma
VATT
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
WC ~ wc
engl. water closet, vessa
VES
virkaehtosopimus
VH
Verohallitus
VHF
engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHL
vankeinhoitolaitos
WHO
engl. World Health Organization, Maailman terveys­järjestö
VI ~ CV
viskoosi
vihr.
Vihreän liiton jäsen
Vihr.
Vihreä liitto
vip ~ VIP
engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö
virk.
virkailija
vk
viikko(a)
vk.
viime kuuta, viime kuun
vkl
. viikonloppu
wlan ~ WLAN
engl. Wireless Local Area Network, langaton lähi­verkko
vm.
viimeksi mainittu
VM
valtiovarainministeriö
VN
1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNK
valtioneuvoston kanslia
VO
ks. voim.op.
WO
villa
voim.op. ~ VO
voimistelunopettaja
Vp. vastausta pyydetään
vpj.
varapuheenjohtaja
VPK ~ vpk
vapaaehtoinen palokunta
vrk
vuorokausi, vuorokautta
VRK
Väestörekisterikeskus
vrt.
vertaa
vs.
1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) lat. versus, vastaan
VT
1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodel­lisuus
VTM
1) ks. valtiot. maist.; 2) Valtion taidemuseo
WTO
engl. World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö
VTT
1) (myös valtiot. toht.) valtiotieteiden tohtori; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
vv.
virasta vapaa
WWF
engl. World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö
WWW ~ www
engl. World Wide Web, internetin palvelujärjestelmä
VY
Vaasan yliopisto

X

XL engl. extra large, erittäin suuri (vaatteiden kokona)
XS
engl. extra small, erittäin pieni (vaatteiden kokona)

Y

yhteiskuntat. maist. ~ YTM yhteiskuntatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja YTK, YTL, YTT)
YK
Yhdistyneet kansakunnat
yki ~ YKI
yleiset kielitutkinnot
YL
Ylioppilaskunnan Laulajat
Yle ~ YLE
Yleisradio Oy
yliopp. ~ yo. ~ yo ~ YO
ylioppilas
YLV
ympäristölupavirasto, esim. Pohjois-Suomen YLV
ym.
ynnä muuta
YM
ympäristöministeriö
yms.
ynnä muuta sellaista
yo. ~ yo ~ YO ~ yliopp.
ylioppilas
yp.
ylempi palkkaluokka
yrnro
yhdistysrekisterinumero
YT
1) (myös yt) yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri
YTL
1) (myös yhteiskuntat. lis.) yhteiskuntatieteiden lisen­siaatti; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTM
ks. yhteiskuntat. maist.
YTT
~ yhteiskuntat. toht. yhteiskuntatieteiden tohtori
Y-tunnus
yhteisötunnus
yva ~ YVA
ympäristövaikutusten arviointi

Å

ÅA Åbo Akademi

Ä

ÄO ~ äo älykkyysosamäärä
ÄOL
Äidinkielen opettajain liitto

 

Myös Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa  on lyhenneluettelo (7., uudistettu ja korjattu  painos 2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).

Ajantasaisin lyhenneluettelo on Kielitoimiston ohjepankissa osoitteessa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/435 (tieto lisätty 15.2.2016).