null Lähiaikoina

Kysyttyä 3/2010

Sari Vaula

Lähiaikoina

Kysymys: Nettisivuilla kerrotaan, että Ilmatieteen laitoksen salamatutkija on ollut innoissaan lähipäivinä. Onko ilmaus oikein vai pitäisikö sanoa viime päivinä?

Vastaus: Nykyään ei ole aivan harvinaista, että lähi-sanalla viitataan myös menneeseen aikaan. Tämä särähtää pahasti monien kielikorvaan. Suosituksen mukaan lähi-sanan  avulla kerrotaan ensisijaisesti tulevasta: lähiajat, lähipäivät, lähiviikot ovat kaikki edessäpäin.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan lähiaika on tulevaisuudessa lähellä olevaa aikaa: pian, piakkoin, pikapuoliin. Adjektiivilla viime kuvataan puolestaan menneisyyttä. Salamatutkija on siis ollut innoissaan viime päivinä. Ilmausten lähiaikoina ja viime aikoina sekoittumiseen voi vaikuttaa se, että on olemassa vakiintuneita lähi-alkuisia sanoja, joilla viitataan menneeseen, kuten lähihistoria ja lähimenneisyys

Kirjoittaja työskentelee kouluttajana Kielitoimistossa.

Sari Vaula