null Kielivoimistelua

Kielivoimistelua 3/2011

Raija Moilanen

Kielivoimistelua

Mitä nykyiseen yleiskieleen ja oikeinkirjoitukseen kuulumattomia muotoja on seuraavassa tekstissä? Löydätkö kuusi eroa? 

Kysymys herätti hämmästystä ja ihastusta poikajoukossa. Topin mäestä ei uskaltanut seisaallaan laskea kuin Kurolan Eetu. Muutamissa oli herännyt jo täysi luottamus Maijaan kaikessa ja he kehuivat etukäteen, että Maija laskee, mutta toiset epäilivät. Kaikki halusivat nähdä yritystä. Koko poikalauma seurasi senvuoksi Maijaa, joka Iikan kanssa oli istutettu kelkkaan, ja poikia vetämään, minkä kilvalla ja pienellä riidallakin kelkan jutkoon mahtui.

Suurella melulla tuotiin hän Topin kartanolle. Ja sitte syntyi hiljaisuus, kun hän nousi mäelle. Arvelematta heittäysi hän mäkeen, seisoi tanakasti, mutta alaliepeessä kaatui ja luisti pitkän matkaa selällään. Teliinin Ville nauraa hohotti niin suuresti, että kartano raikui. Kaikki muut olivat hiljaa. Maija oli uskaltanut, ja se jo oli kunniakasta heistä. Sydämestään he olisivat suoneet hänen onnistuvan. Kun Maija juoksi uudestaan mäelle ja teki toisen yrityksen, niin seisoivat katsojat joka jäsen jännitettynä aivan kuin tukeakseen häntä ja jokaista pelotti, että Ville saa taas nauraa. Riemulla, kiihkeällä innostuksella huudettiin sitte:

– Stiiknafuulia! – Stiiknafuulia!

 

Katkelma Teuvo Pakkalan novellista Mahtisana (Lapsia: kokoelma novelleja lasten parista, 1895). Novelli sisältyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkiseen verkkoaineistoon Kainoon.

 

Vastaukset

1)  – halusivat nähdä yritystä yrityksen • Nykyisessä yleiskielessä käytetään tällaisessa lauseessa objektin sijana päätteellistä akkusatiivia,  ei partitiivia.

2) – seurasi senvuoksi sen vuoksi

3) – –  tuotiin häntuotiin hänet • Objektina oleva yksikön 3. persoonan  persoonapronomini on nykyisessä yleiskielessä vain päätteellisessä akkusatiivissa eli hänet. Persoonapronominien akkusatiivimuodot (minut, hänet jne.) vastaavat muiden nominien sekä päätteellistä että päätteetöntä akkusatiivia. Vrt. Paketti kannettiin Pekalle,  isä antoi kirjanhänet kannettiin veljensä luo,  pappi vihki hänet. )

4) – – sitte syntyi hiljaisuus → sitten

5) – – heittäysi hän mäkeen  → heittäytyi •  Muodon heittäysi (← heittäytä) sijaan käytetään nyky-yleiskielessä muotoa heittäytyi (heittäytyä).

6) – joka jäsen jännitettynä jännittyneenä • Passiivin 2. partisiippi on tässä tekstissä muodostettu kausatiiviverbistä jännittää (vrt. jousi odotti valmiiksi jännitettynä); nykykielessä käytetään tällaisessa yhteydessä refleksiiviverbin (jännittyä) aktiivin 2. partisiippia (jännittynyt : jännittyneenä).

Raija Moilanen