null Kielitoimisto neuvoo

Artikkeli 1/1993

Irmeli Hautala, Sari Maamies

Kielitoimisto neuvoo

Kielitoimisto on vastannut viime aikoina puhelimitse tai kirjeitse mm. seuraaviin kysymyksiin (edellisen kerran kysymyksiä on esitelty Kielikellossa 1/1991.

”air bag”

suomennettu mm. sanoilla ilmatyyny, törmäystyyny ja turvatyyny; päätettiin suosittaa turvatyynyä (vrt. turvavyö, turvaistuin); tyynyn malliselle lasten turvaistuimelle suositetaan nimeä turvaistuintyyny

arvokuljetus, arvo-kuljetusauto, arvokuljettaja, arvo-kuljetussäkki, arvoposti

ruotsinsuomalaiselle kielilautakunnalle suositettiin suomenkielisiä vastineita sanoille värdetransport, värdetransportbil, värdetransportör, värdesäck ja värdepost

bordeaux’ndoggi

ei: bordeauxindoggi

Chanel-tyyppinen

mahdollinen on myös kirjoitusasu chaneltyyppinen

degu

(Octodon degus) ruskeaturkkinen torvimyyriin kuuluva lemmikkieläin

elokuvaterapia

mieluummin kuin ”videoterapia” (mahd. myös audiovisuaalinen terapia); terapiamuoto, jossa käytetään apuna elokuvaa, televisiota, videota ym. ”elävää kuvaa”

ETA tai Eta

Euroopan talousalue; luetaan mieluummin sanana kuin kirjaimittain, mikä helpottaa taivuttamista

hätäsiirtolaiset

(englannin termin displaced persons vastineeksi) ihmiset, jotka siirretään tai siirtyvät maasta toiseen tai alueelta toiselle poliittisten olojen, suuronnettomuuksien tai luonnonkatastrofien vuoksi

jaksoittainen työvuoro

työvuoro, joka ei ole kestoltaan yhtenäinen; ei: ”hyppyvuoro” tai ”pirstoutunut työvuoro”

kannustusmatka, ‑matkailu

suomenkielinen vastine ”incentiivimatkalle” ja ”-matkailulle”

kansainvälinen vanhustenpäivä

mieluummin kuin ”ikääntyvien päivä”

(hätä)kellonsoittaja

(englannin whistle blower) yrityksen tms. toimihenkilö, joka varoittaa vaarasta, jonka yritys yhteiskunnalle tai sen osalle aiheuttaa

kiinteistönpito

yhteisnimitys kiinteistöjen hallinnolle ja huollolle

kuntopöytä

mieluummin kuin ”liikuntapöytä” ja ”vartalonmuokkauspöytä”

Kuopion yliopistollinen sairaala

aikaisemmin Kuopion yliopistollinen keskussairaala

kuvioliikunta

(human animation) ehdotettu nimitykseksi liikuntamuodolle, jossa suuri joukkue liikkuu kentällä ennalta harjoitellun ohjelman mukaisesti ja muodostaa jonkin kuvion, esimerkiksi lipun tai kukkasen; vrt. kuviokellunta, muodostelmaluistelu

laatikkorivi, LR

postin laatikkokannon yleistyessä on tullut tarve muodostaa lyhenne laatikkoriville; ehdotetaan lyhennettä LR (vrt. postilokero, PL)

luovuusterapia

mieluummin kuin ”luova terapia”; yleisnimitys taide-, musiikki-, draama- ja tanssiterapialle

”lyhki”

lääketieteen ammattislangia; lyhenne termistä lyhytjälkihoitoinen kirurgia tai lyhythoitokirurgia

lääketieteen tohtori, LT

vuoden 1990 loppuun mennessä tutkinnon suorittaneiden tutkintonimike on lääketieteen ja kirurgian tohtori eli LKT, tutkinnonuudistuksen jälkeen se on lääketieteen tohtori eli LT

”reflektoida”

”reflektoimisesta” on tullut etenkin kasvatustieteen piirissä muotisana, jolla tarkoitetaan erityisen syvällistä pohtimista ja miettimistä; Nykysuomen sanakirja selittää verbin merkitykseksi ’harkita, mietiskellä’ – yleensä nämä riittänevät suomen kielessä

”rehabilitoida”

käytetty pakolaisista puhuttaessa merkityksessä ’sopeuttaa paluuseen’; suomenkielinen selite on lainasanaa ymmärrettävämpi; substantiivin ”rehabilitointi” vastine on paluuseen sopeuttaminen (mieluummin kuin ”paluusopeuttaminen”)

saattaja-apu
saattamisapu

kulkeminen apua tarvitsevien (esimerkiksi vanhusten) kanssa kauppa- tms. asioilla

Tampereen yliopistollinen sairaala

aikaisemmin Tampereen yliopistollinen keskussairaala

tiffanylasi, -työ

perustuu erisnimeen Tiffany, mutta yhteys tähän on jo niin haalistunut, että voidaan kirjoittaa pienellä alkukirjaimella ja yhteen

”time sharing”

käsitettä ”time sharing” tarvitaan esimerkiksi lomaosakeasuntojen käyttöperiaatteesta puhuttaessa: kukin omistaja ostaa oikeuden käyttää asuntoa tiettynä aikana vuodesta; suomalaisiksi vastineiksi ehdotettiin sanoja aikaosuus, aikaosuusjärjestelmä ja adjektiivia aikaosuuksinen

tuotekonsultti

kaupan, teollisuuden tms. piirissä neuvontatehtävissä toimiva opettaja tms., joka laatii esitteitä, kouluttaa ja vastaa neuvontapuhelimeen

ulkomaantyöntekijä

suositetaan ”ekspatriaatin” suomenkieliseksi vastineeksi; tarkoittaa ulkomailla työskentelevää suomalaisen työnantajan palveluksessa olevaa henkilöä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT

aikaisemmin Taloudellinen suunnittelukeskus (Tasku)

vapaa säestys vai ”vapaasäestys”

merkitys on ’säestäminen vapaasti ilman nuotteja’; koska nuoteista säestämisellekään ei ole termiä (esim. ”nuottisäestys”), ei tässäkään liene termin tarvetta, siis vapaa säestys : vapaata säestystä

”virtuaalitodellisuus”

suomenkielisiksi vastineiksi suositetaan teko- ja näennäis-alkuisia sanoja: tekotodellisuus ja näennäistodellisuus (mieluummin kuin ”keinotodellisuus”)

v. var.

vapaasti varastossa

3.C-luokka

koodimaisuuden vuoksi voidaan kirjoittaa ilman välilyöntejä
Irmeli Hautala
Sari Maamies