null keskinäiselo, keskinäisriippuvuus

Suomen kielen lautakunta 1/1979

Esko Koivusalo

keskinäiselo, keskinäisriippuvuus

YK:n piirissä on otettu käyttöön ilmaus interexistence. Sen suomenkieliseksi vastineeksi suositetaan sanaa keskinäiselo (vrt. rinnakkaiselo = engl. coexistence). Interdependence puolestaan voidaan suomentaa sanalla keskinäisriippuvuus.
Esko Koivusalo
Takaisin ylös