null Kansalaissota vai sisällissota?

Kysyttyä 1/2008

Riitta Eronen

Kansalaissota vai sisällissota?

Kysymys:Vuoden 1918 kansalaissodasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 90 vuotta. Aihetta on jo alkuvuodesta käsitelty paljon tiedotusvälineissä. Niistä on myös kyselty, mikä on sopivin nimitys sodalle – viime aikoinahan on ruvettu puhumaan kansalaissodan sijasta sisällissodasta, miksi?

Vastaus: Varhaisimpia, molempien osapuolten käyttämiä ja kansanomaisia nimityksiä olivat kapina ja punakapina. Sota sai sittemmin monta nimitystä, joista valkoisen osapuolen käyttämä vapaussota myöhemmin yhdistyi voittajiin. Vasemmiston käyttämä luokkasota viittaa yhteiskuntaluokkien väliseen sotaan. Harvemmin käytetty veljessota on tunteisiin vetoava, sanakirjojen mukaan jopa ”ylätyylinen”. Toisen maailmansodan jälkeen yhteiseksi, neutraaliksi termiksi vakiinnutettiin kansalaissota. Tarkkaan ottaen ei kuitenkaan ollut kyse vain Suomen kansalaisten välisestä sodasta, vaan mukana oli ulkopuolisiakin. Tätä pidetään kansainvälisesti sisällissodan tunnusmerkkinä, ja historiantutkimuksessa onkin laajalti päädytty käyttämään sanaa sisällissota vuoden 1918 tapahtumista. Sitä on käyttänyt ja suosittanut mm. professori Heikki Ylikangas. Tiedotusvälineissä näkee silti yhä käytettävän myös kansalaissota-sanaa, ja eri yhteyksissä voi tietysti tilanteen mukaan käyttää muitakin.

Riitta Eronen