null Irkkaamista Internetissä

Kysyttyä 4/1998

Sari Maamies

Irkkaamista Internetissä

Lyhenne IRC tulee englannin sanoista Internet Relay Chat. Suomeksi chat on päätekeskustelu. Tekniikan Sanastokeskuksen Terminfo-lehti (3/98) kertoo sanalla tarkoitettavan kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikaista viestien vaihtoa tietoverkossa, ja ATK-sanakirjan mukaan IRC on ”eräs Internet-verkon tosiaikainen päätekeskustelujärjestelmä”. Toiminnasta puhuttaessa tarvitaan lyhenteen ja substantiivin rinnalle verbi. IRC:n harrastajat puhuvat irkkaamisesta, ja irkata voitaisiinkin hyvin omaksua myös yleiskieleen.
Sari Maamies