null Globalisoidutaan maailmanlaajuisiksi

Kysyttyä 1/1999

Riitta Eronen, Sari Maamies

Globalisoidutaan maailmanlaajuisiksi

Vierassanat globalisoitua ja globalisaatio tulevat vastaan eri yhteyksissä, ja suomalaista vastinetta kysellään. Vanhastaan tutun adjektiivin globaali ~ globaalinen merkitys on ’yleismaailmallinen’, ’maailmanlaajuinen’. Globalisoitua on yhtä kuin tulla maailmanlaajuiseksi, maailmanlaajuistua; jonkin verran on lehdissä näkynyt myös suomennosta maapalloistua. Globalisaatio koskee taloutta ja yhteiskuntaa. Termillä viitataan siihen, että koko maapallo pienenee yhdeksi markkina-alueeksi, jolla sekä pääoma että ihmiset ja palvelut liikkuvat yli rajojen ja erilliset kansalliset taloudet muuttuvat yleismaailmalliseksi yhteiseksi taloudeksi.
Riitta Eronen
Sari Maamies