null en osaa sanoa, eos.

Kysyttyä 1/1998

Sari Maamies

en osaa sanoa, eos.

Etenkin mielipidekyselyissä saatetaan tarvita lyhennettä ilmaukselle en osaa sanoa. Lyhenteeksi käy eos., mutta on muistettava, että sen merkitys ei kuitenkaan ole aivan itsestään selvä, joten se kannattaa selittää.
Sari Maamies