null CD-ROMista romppuun

Artikkeli 1/1995

Elisa Stenvall

CD-ROMista romppuun

Sanakilpailuja on käytetty monesti apuna silloin, kun uudelle käsitteelle on ollut tarve luoda toimiva suomenkielinen nimitys, usein vierasperäisen sanan sijaan. Kilpailuja eivät ole järjestäneet vain kielenhuoltajat vaan myös lukuisat järjestöt, lehdet ja yritykset. Tarkoitettaan hyvin kuvaavan ja kieleen luontevasti sopivan sanan luominen ei ole helppoa, mikä on koettu toisinaan myös kilpailuissa: hyvät ehdotukset ovat harvassa. Ja vaikka kilpailussa löytyisikin hyvältä tuntuvia sanaehdotuksia, sanan kohtalon ratkaisee lopullisesti kieliyhteisö, joka joko hyväksyy tai hylkää sen. Seuraavassa on yksi esimerkki ilmeisen onnistuneesta sanakilpailusta.

Suomen Kuvalehti järjesti runsas vuosi sitten kilpailun, jossa etsittiin suomenkielistä nimitystä kuvaa, ääntä ja tekstiä sisältävälle optiselle levylle. Siihen asti tuosta levystä oli käytetty lähes pelkästään englanninkielistä sanoista compact disc read-only-memory muodostettua lyhennettä CD-ROM. Tällainen lyhenne on suomen kielessä hankala, sillä käyttäjän on erikseen selvitettävä, kirjoitetaanko CD-ROM vai CD-rom, taivutetaanko CD-ROMia vai CD-rommia. Lisäksi pelkkä englanninkielinen lyhenne ei anna mitään vihjettä suomenkieliselle lukijalle sen takana olevasta ilmauksesta. Nämä ongelmat olivat ilmeisesti vaivanneet monia, sillä nimikilpailuun tuli lähes 400 ehdotusta, jotka sisälsivät 270 eri ehdotusta.

Kilpailun raati – apulaisprofessori Anneli Heimburger Oulun yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksesta, johtaja Olli Nykänen Tekniikan Sanastokeskuksesta, tutkija Elisa Stenvall Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta sekä toimittaja Jukka Ukkola Suomen Kuvalehdestä – joutui vaikean tehtävän eteen. Ehdotukset näyttivät selvästi jakautuvan kolmeen ryhmään: asiatyylin ilmauksiin, joista useimmat olivat yhdyssanoja, arkikielen ilmauksiin, joissa on käytetty ns. slangijohtimia, sekä selvimmin uudissanan näköisiin, vain suomen kielen aineksia sisältäviin johdoksiin. CD-ROM-tietolevy, CD-levy, medialevy, muistilevy, valolevy, tietokiekko, tietosanakiekko ja tiivislevy ovat muutamia esimerkkejä asiatyylisistä ilmauksista, sedari, cedari, larppu ja massuri arkikielen ilmauksista ja muiste, muistikas, tiiviö ja muistikko kotoisista johdoksista. Suurin osa ehdotuksista oli hyviä, mutta ne eivät antaneet täysin oikeaa kuvaa CD-ROMista, sillä ne olivat merkitykseltään joko liian laajoja (esimerkiksi tietolevy) tai liian suppeita (esimerkiksi levykirja). Raati päätyi lopulta ehdottamaan asiatyylissä käytettäväksi CD-tietolevyä. CD-levyjä on muitakin kuin CD-ROMit: CD-äänilevyt, CD-valokuvalevyt ja CD-videolevyt. Näiden rinnalle sopii hyvin CD-tietolevy. Kaksi kilpailuun osallistunutta olikin ehdottanut juuri tätä nimitystä. Suosituinta ehdotusta, CD-lukulevyä, raati ei kelpuuttanut, sillä tämä nimitys saattaa vanhentua nopeasti. Tulossa nimittäin on jo CD-tietolevyjä, joihin voi myös kirjoittaa.

Tämän ratkaisun tehtyään raati totesi, että erittäin todennäköisesti pitkä CD-tietolevy-nimitys lyhenee arkikielessä, ja arveli, että lyhyempi muoto on varmaankin romppu, joka helposti rinnastuu arkikielisiin tietolevyjen nimityksiin lerppuun ja korppuun. Kilpailun tulos julkaistiin viime vuoden toukokuussa, ja sen jälkeen romppua tuntuu käytetyn yleisesti CD-tietolevyn nimityksenä jopa asiateksteissä.
Elisa Stenvall