null Alumni

Kysyttyä 1/2002

Raija Moilanen

Alumni

Viime aikoina Kielitoimiston neuvonnasta on kysytty, mitä tarkoittavat alumni ja siitä muodostetut yhdyssanat, esim. alumniprofessori, alumnitoiminta, alumniedustusto. Mistä tällainen sana on tullut ja mitä se merkitsee?.

Vanhemmissa sanakirjoissa ja tietosanakirjoissa alumni mainitaan merkityksessä ’turvatti’, ’oppilas’, ’suojatti’, ’elätti’. Se pohjautuu latinan sanaan alumnus (< alere ’elättää’). Nykysuomen sanakirjassa sanaa sanotaan harvinaiseksi, ja CD-Perussanakirjassa (vuodelta 1997) sitä ei mainita ollenkaan. Seuraavaan versioon se todennäköisesti pääsee yleistymisensä vuoksi. Nykymerkitys ei ole vain ’oppilas’, ’kasvatti’ ja ’suojatti’ vaan alumnilla viitataan loppututkinnon suorittaneisiin, jotka järjestäytyneinä pitävät yhteyttä yliopistoonsa tai korkeakouluunsa ja muihin siellä valmistuneisiin.

Alumni-sanan uuden tulemisen voi ajoittaa 1990-luvun alkupuolelle. Silloin meidän yliopistoihimme perustettiin ensimmäiset alumniyhdistykset, joiden tavoitteena oli yhteydenpidon tiivistäminen yliopiston ja muun yhteiskunnan välillä. Esikuvana olivat amerikkalaisten korkeakoulujen alumniyhdistykset, jotka hoitavat yhteydet yliopiston ja sen entisten opiskelijoiden kesken ja osallistuvat varainhankintaan.

Tästä toiminnasta poiki mm. alumniprofessori, ”epävirallinen nimitys yliopistossa aikaisemmin opiskelleesta ja siellä tutkinnon suorittaneesta mutta sittemmin pääasiallisesti käytännön elämässä toimineesta henkilöstä, joka kutsuttuna luennoi tai pitää seminaareja omasta alastaan perus- tai jatko-opiskelijoille” (CD-Facta 2001).

Alumni-sanan käyttö laajeni entisestään, kun ammattikorkeakouluissa ryhdyttiin 1990-luvun lopulla panostamaan työelämäyhteyksiin. Parin viime vuoden aikana alumnitoimintaan on paneuduttu lukuisissa ammattikorkeakouluissa. Toiminnan myötä on syntynyt alumnikoordinaattoreita, alumnisihteereitä, alumnitietokantoja ja alumniverkostoja.

Raija Moilanen