null ”Monissa suhteissa vaikeissa oloissa”

Artikkeli 4/1971

Lauri Hakulinen

”Monissa suhteissa vaikeissa oloissa”

Otsikon sanat sisältyvät erään vuonna 1970 pidetyn juhlapuheen seuraavaan kohtaan: ”Pienellä kansalla, joka elää monissa suhteissa vaikeissa oloissa, ei olisi varaa asettaa tieteellistä kulttuuriaan sellaisen uhkapelin panokseksi.” Miksihän tuo neljän sanan ryhmä lukiessa hiukan kangertelee? Tuskin pelkästään siksi, että siinä on peräkkäin neljä monikon inessiiviä. Pitäisimmehän kai aivan sujuvana jotakin sellaista lauseenkatkelmaa kuin esim.: näissä alituisissa vaikeissa oloissa, vaikka siinä on yhtä monta inessiivimuotoa jäljekkäin. Mihin siis perustuu noiden kahden sanajakson erilainen sujuvuus?

Jälkimmäisessä, tekaistussa sanaryhmässä ovat kaikki kolme ensimmäistä inessiivimuotoa keskenään samanarvoisia määritteitä pääsanalleen ”oloissa”. Otsikkomme lauseenkatkelmassa taas pääsanalla ”oloissa” on vain yksi määrite, nim. ”vaikeissa”, kun sen sijaan sanaliitto ”vaikeissa oloissa” kuuluu määritteenä edellä kulkevalle verbille ”elää” ja sanaliitto ”monissa suhteissa” on määritteenä pelkästään adjektiiville ”vaikeissa”. Kun siis luemme tai kuulemme lauseenkatkelman elää monissa suhteissa vaikeissa oloissa, meitä aluksi hieman hätkähdyttää, että sanapari ”monissa suhteissa” ei liitykään verbiin ”elää” kuten taivutusmuodoltaan sama-asuiset sanat ”vaikeissa oloissa”, ja vasta kun noiden neljän inessiivin jono päättyy, huomaamme noiden kahden taivutukseltaan sama-asuisen sanaparin olevankin lauseasemaltaan aivan erilaiset. Pienen – tosin melkein vain silmänräpäyksellisen – häiriön aiheuttaa siis kuulijassa (tai lukijassa) se seikka, että puhuja on välittömästi perätysten käyttänyt samaa muoto-opillista signaalia, monikon inessiivin päätettä, kahteen erilaiseen lauseopilliseen ilmaisutehtävään. Tarkoitettu ajatus olisi voitu heti ensi kuulemalta helppotajuisemmin lausua esim. näin: Pienellä kansalla, joka elää monissa suhteissa vaikeita aikoja jne.; tai näin: ... elää monelta kannalta vaikeissa oloissa.

Periaatteellisesti samanlaista tyylin kankeutta esiintyy melko usein julkisessa kielenkäytössä. Muutama lisäesimerkki.

”Komitea ei saanut ehdotustaan tavoitehintain ratkaisuksi valmiiksi. (Äskeisestä sanomalehtiuutisesta.) Sujuvuutta olisi jo parannettu vain muuttamalla vähän sanajärjestystä: K. ei saanut valmiiksi ehdotustaan tavoitehintain ratkaisuksi. Mutta vielä parempi olisi ollut välttää kokonaan edellinen translatiivi tähän tapaan: Komitean ehdotus tavoitehintain ratkaisuksi ei ehtinyt valmistua.

”Metsänhoitaja määräsi tammen polttopuiksi hakattavaksi.” (V. 1963 ilmestyneestä suomennoksesta.) Sujuvammin esim.: M. m. hakkaamaan tammen polttopuiksi.

”Mitään ei voitu tehdä niiden muuttamiseksi paremmaksi.” (Radioesitelmästä lokak. 1971.) Luontevammin: Millään niitä ei voitu muuttaa paremmiksi.

”Näin on päästy tilanteeseen, jossa rikkaille tuotetaan asuntoja hyville paikoille ja köyhille huonoille.” (Pääkaupungin päivälehdessä 1971.) Tuskin mikään olisi estänyt muotoilemasta virkkeen loppua vaikkapa tähän asuun: ... rikkaille tuotetaan asuntoja hyviin paikkoihin ja köyhille huonoihin.

”... tutkijoilla olisi tilaisuus saada tietää, mitä on tarkoitettu tarkekirjoituksen monilla diakriittisillä lisämerkeillä varustetuilla kirjaimilla.” (Aikakauslehtiartikkelista v. 1971.) Havainnollisemmin esim.: ...tarkekirjoituksen monin diakriittisin lisämerkein varustetuilla kirjaimilla.

”... kuulin katkeria lausuntoja Italian riippuvaisuudesta Hitleristä ja hänen natseistaan.” (1960 ilmestyneestä suomennoksesta.) Suositeltavammin esim.: ... lausuntoja siitä, kuinka Italia oli riippuvainen Hitleristä ja hänen natseistaan.

”Teknillisen luomistahdon syy on näin ainakin näennäisesti helposti ymmärrettävissä.” (Aikakauslehtikirjoituksesta 1960.) Mitään tavoitellusta merkityksestä tuskin olisi menetetty, mutta tyyliä kyllä hiukan kohennettu, jos olisi sanottu: ... syy on täten ainakin näennäisesti helppo ymmärtää.

”Jugoslavia on ... erityisesti taloudellisesti tärkeiltä pohjoisosiltaan vaikeasti puolustettavissa.” (Sanomalehtiartikkelista 1971.) Suositeltavammin: ... on varsinkin taloudellisesti tärkeiltä pohjoisosiltaan vaikea puolustaa.

Kahteen viimeiseen esimerkkiimme sisältyvästä, nykyisin kovin muodissa olevasta ilmaustyypistä helposti ymmärrettävissä, vaikeasti puolustettavissa on syytä huomauttaa, että kielessämme on vanhastaan olemassa samaa merkitsevä mutta kummaltakin rakenneosaltaan lauseopillisesti näppärämpi rakennetyyppi helppo ymmärtää, vaikea puolustaa.
Lauri Hakulinen