Kielikellon palautetietojen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10. § 

Laatimispäivä 10.1.2018

1. Rekisterinpitäjä
Kotimaisten kielten keskus
Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
p. 0295 333 200

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Sari Maamies
sari.maamies[ät]kotus.fi

3. Rekisterin nimi
Kielikellon palautetietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Palautetietojen keräämisen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta Kielikello-lehden toimitukselle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. 

5. Rekisterin tietosisältö:
Kielikellon palautesivuilla kerätään seuraavat tiedot:
– sähköpostiosoite (ei pakollinen)
– puhelinnumero (ei pakollinen)

Tiedot on tarkoitettu ainoastaan palautteen keräämiseen Kielikellon kehittämistä varten ja tarvittaessa palautteen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Tietoja säilytetään asian käsittelyn ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa käyttäjä itse. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Palautteet tulevat Kielikello-lehden toimitukseen sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu toimituksen työntekijöihin. Palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Palautteessa annettuja tietoja luovutetaan palautteen käsittelemiksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee.