Kielikellon ja sen arkiston yleiset käyttöehdot

Kielikellossa julkaistu aineisto (tekstit, kuvat, taulukot, kaaviot ym.) on tekijänoikeuden alaista. Kielikellon kirjoituksia saa lainata (siteerata) toisessa tekstissä hyvän tavan mukaisesti lähteen mainiten, sitä saa jakaa sosiaalisen median kanavissa ja siihen saa linkittää. Aineiston kopioimiseen toiselle sivustolle tai osittaiseenkin julkaisemiseen sähköisesti tai painettuna on pyydettävä lupa toimitukselta ja tekstin kirjoittajalta tai kuvittajalta. Jos aineiston käyttöön on saatu lupa, Kielikellon ja tekijän nimi on mainittava.

Kielikellon aineistoa ei saa hyödyntää kaupallisesti ilman lupaa.

Kielikellon arkisto sisältää suurimman osan Kielikello-lehdessä julkaistuista kirjoituksista vuodesta 1968 alkaen. Myös arkiston aineisto on tekijänoikeuden alaista, ja sitä koskevat samat periaatteet kuin edellä.

Kotimaisten kielten keskus pyrkii varmistamaan, että Kielikellossa esitetään oikeaa ja virheetöntä tietoa. Se ei kuitenkaan vastaa lehden sisältämän aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä eikä vahingoista, joita käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että käyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan.

Kotimaisten kielten keskus voi milloin tahansa muuttaa verkossa julkaistavan Kielikellon sisältöä, saatavillaoloa ja käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Kotimaisten kielten keskus ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Se ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä.

Kotimaisten kielten keskus voi halutessaan muuttaa Kielikellon käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Kielikellon verkkosivuilla.