null Yliopistot ja Bolognan prosessi

Artikkeli 1/2005

Yliopistot ja Bolognan prosessi

Niin sanotun Bolognan prosessin tavoitteena on sovittaa yhteen eurooppalaisten korkeakoulututkintojen järjestelmät ja synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Suomessa yliopistojen tutkinnot uudistuvat vuonna 2005. Uusien tutkintojen laajuutta mitataan opintopisteillä (ECTS-pisteillä), ei enää opintoviikoilla.

Koko Euroopan laajuinen yhteinen tavoite on parantaa kielten osaamista. Jokaisen tulisi hallita äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä.

Suomen yliopistoissa kieli- ja viestintäopinnot muodostavat kokonaisuuden, johon kuuluvat äidinkielinen kirjallinen ja suullinen viestintä, toinen kotimainen, 1–2 vierasta kieltä sekä tietotekniikan opintoja. Näiden yhteismäärä on enimmillään 18 pistettä. Äidinkielen osuudeksi tulee keskimäärin 3–5 pistettä, mikä vastaa noin viikon opintoja. Opetuksen määrät vaihtelevat, eivätkä kaikki laitokset tarjoa tätäkään vähää.