Vuoden 2018 kielipoliittinen katsaus julkaistu

Vuoden 2018 kielipoliittinen katsaus julkaistu

Kielipolitiikan vuosi 2018 ‑julkaisussa käsitellään viime vuoden kielipoliittisia tapahtumia Suomessa ja vähän muuallakin. Tarkasteltavana ovat kielten yhteiskunnallinen asema ja käyttöala sekä kielten keskinäiset suhteet.

Katsauksessa on omat osionsa niin kansalliskielille kuin vähemmistökielille: julkaisussa käsitellään suomen, ruotsin ja saamen kielten tilannetta, mutta myös viittomakieliä, karjalaa ja romanikieltä. Suomen kielen osalta esille otetaan mm. englannin käyttöalan laajeneminen, suomen kielen lautakunnan kannanotto kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi sekä maahanmuuttajien suomen kielen taito.

Katsauksen on kirjoittanut Matti Räsänen, joka työskentelee Kotimaisten kielten keskuksessa kielipolitiikan koordinaattorina.

Kielipolitiikan vuosi 2018 (pdf-tiedosto)