null Voiko eturivin korkeushyppääjiin lukeutua?¹

Artikkeli 4/1988

Esko Koivusalo

Voiko eturivin korkeushyppääjiin lukeutua?¹

”N.N. lukeutui 1920-luvulla eturivin korkeushyppääjiin.” Mitä sanoo korva, tuo tunnetusti puhelias elin? Onko lukeutua tässä paikallaan?

Minun mielestäni ei ole. N.N. joko on ollut tai ei ole ollut eturivin korkeushyppääjiä 1920-luvulla. Asia ei ole ”lukeutumiskysymys”, toisin sanoen N.N. ei voi itse päättää, että hän kuului eturivin korkeushyppääjiin 1920-luvulla. Sen sijaan N.N. saattaa lukeutua esimerkiksi sosialisteihin, konservatiiveihin, pietisteihin tai helluntailaisiin. Se on hänen oman ratkaisunsa varassa.

Teonsana lukeutua on itsekohtainen eli refleksiivinen johdos. Tällaisten utu- tai yty-johtimella muodostettujen teonsanojen yhteydessä tekijän eli lauseen subjektin toiminnallisuus vaihtelee. Lauseessa ”Tyttö paneutui sanaristikkoon” subjektisana tyttö tarkoittaa toimivaa tekijää. Sen sijaan lauseessa ”Kuljettaja ruhjoutui pahoin” ei subjekti kuljettaja ole toimiva osapuoli vaan kohde, jolle tapahtuu.

Sanaa lukeutua on vanhastaan käytetty lauseissa, joissa subjekti ajatellaan toimivaksi, valinnan tekijäksi, esimerkiksi: ”N.N. lukeutuu sosialisteihin”. Tästä merkityspiirteestä on tullut niin pysyvä ”lukeutumisen” ominaisuus, että syntyy koominen vaikutelma, jos sanaa käytetään yleispäteväksi tarkoitetussa toteamuksessa. Siksi ei pidä kirjoittaa ”Talvela lukeutui etevimpiin rintamakomentajiin”, jos tarkoitetaan, että ”Talvela kuului etevimpiin rintamakomentajiin”. Edellinen kertoo Talvelan mielipiteestä, jälkimmäinen on lauseen esittäjän väite, yleispäteväksi tarkoitettu toteamus.

Kun lukeutua-sanan tekijänä on henkilö, merkitys on ’pitää itseään johonkin kuuluvana’. Jos kirjoitamme, että ”N.N. lukeutuu eturivin korkeushyppääjiin”, tulemme tarkoittaneeksi, että N.N. pitää itseään eturivin korkeushyppääjänä. Merkitys ei siis ole sama kuin lauseella ”N.N. kuuluu eturivin korkeushyppääjiin”. Sen sijaan voi sanoa, että ”N.N. pitää itseään sosialistina”. Samaa tarkoittaa ”N.N. lukeutuu sosialisteihin”. Sanaa lukeutua käytetään siis osoittamaan, että ”lukeutuja” itse on päättänyt kuulumisestaan johonkin.

Myös pessimisteihin voi lukeutua. Pessimisti katsoo, ettei tavallisen suomalaisen korva enää erota sävyä, joka lukeutua-sanalla näissä yhteyksissä on. Mutta jos nämä rivit lukeutuvat eli luetaan tarkoin eri puolilla Suomea, voi olla, että yhä useampi lukeutuu vastedes lukeutua-sanan oikean käytön kannattajiin.

¹Julkaistu Suomen Kuvalehdessä 35/1988.
Esko Koivusalo