null Virkkeen päättövälimerkit

Artikkeli 2/2006

Virkkeen päättövälimerkit

Välimerkit ovat tekstissä kirjainten ja numeroiden lisäksi käytettäviä apumerkkejä. Niiden avulla jaksotetaan tekstiä ja ilmaistaan virkkeiden ja lauseiden sekä niiden osien suhdetta toisiinsa. Välimerkeistä piste, kysymysmerkki ja huutomerkki sekä tavallisesti myös kolme pistettä ovat virkkeen lopussa käytettäviä päättövälimerkkejä. Muilla välimerkeillä, mm. pilkulla, osoitetaan virkkeen sisäistä rakennetta. Ilman välimerkkejä kirjoitettua tekstiä on vaikea hahmottaa. Sen lisäksi, että välimerkeillä jaksotetaan tekstiä, niiden avulla voi osoittaa monenlaisia sävyjä ja painotuksia, vrt. vaikkapa ilmauksia Kaikki hyvin. ~ Kaikki hyvin! ~ Kaikki hyvin? ~ Kaikki ”hyvin”. ~ Kaikki hyvin...