virkavapaa
Suomen kielen lautakunta 1/1979

Esko Koivusalo

virkavapaa

Adjektiivi virkavapaa on hyväksyttävää kieltä. Se ei ole korvattavissa sanalla viraton eikä näin ollen rinnastu merkitykseltään tyyppiin ”verovapaa”.
Esko Koivusalo

Tässä lehdessä: 1/1979