null Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä

Artikkeli 2/2003

Sirkka Paikkala

Venäjän kielen siirrekirjainnus eri kielissä

Uutistoimitukset välittävät venäläisiä nimiä muillakin kielillä kuin venäjäksi, eikä alkuperäistä venäläisin kirjaimin kirjoitettua nimeä ole aina tarjolla. Asiaa voi auttaa, jos tunnistaa välittävän kielen ja oman kielen kirjainnuksen erot. Seuraavan aukeaman luetteloon on koottu suomen, englannin ja venäjän sekä YK:n hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen (vastaa ISO:n kansainvälistä kaavaa lukuun ottamatta kirjaimia ш, ю ja я, joita ISO:n standardissa vastaavat ŝ, û ja â) kirjaimittaiset erot, joista esitetään muutamia esimerkkejä. YK:n paikannimikonferenssissa vuonna 1978 hyväksyttyä systeemiä käytetään Venäjän federaation alueella ja yhä enemmän kansainvälisissä kartastoissa.

Seuraavat kirjaimet ovat näissä kaikissa latinaistuksissa samat: A a = A a; Б б = B b; В в = V v; Дд = D d; Зз = Z z; Кк = K k; Лл = L l; М м = M m; O o = O o; Пп = P p; Р р = R r; Т т = T t; Ф ф = F f; Ы ы = Y y.

Taulukko (pdf) suomen, englannin ja venäjän sekä YK:n hyväksymän kansainvälisen latinaistuksen kirjaimittaiset erot, joista esitetään muutama esimerkki. Taulukon laadinnassa on käytetty apuna seuraavia lähteitä:

Kyrillisten kirjainten translitterointi. Slaavilaiset kielet. Standardi SFS 4900. Suomen Standardisoimisliitto SFS 1998-08-17.

Neuvostoliittolaisten henkilönnimien opas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 28. Toinen, laajennettu laitos. Vast. toimittaja Martti Kahla. Helsinki 1984.

Vene latinisatsioonide võrdlev tabel. http://www.eki.ee/knab/tab_rula.htm. 11.3.2003.

YK:n latinaistussuositukset: http://eki.ee/wgrs.

List of country names. Submitted by the United Nations Group of Experts on Geographical Names. Eight United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names. Berlin, 27 August – 5 September 2002.

Närhi, Eeva Maria: Nimien kansainväliset siirrekirjoitusjärjestelmät. Kielikello 4/1987.

Venäläisten nimien kirjainasu suomenkielisessä tekstissä. Kielikello 10.

Itkonen, Terho: Uusi kieliopas (s. 45). Tammi 2002.

Ruotsin kielessä käytetty latinaistus on esitetty mm. teoksessa Svenska skrivregler 2000: 194–195. Tärkeimmät erot suomen ja ruotsin kielen välillä koskevat seuraavia kirjaimia:

e e, je–e, ie, je: suomessa Afanasjev, ruotsissa Afanasiev
җ ž – zj: suomessa Žukovski, ruotsissa Zjukovskij
x h – ch suomessa Tihonov, ruotsissa Tichonov
ч tš – tj suomessa Tšaikovski, ruotsissa Tjajkovskij
ш š ‑ sj suomessa Šostakovitš, ruotsissa Sjostakovitj
щ štš – sjtj: suomessa Štšedrin, ruotsissa Sjtjedrin
ю ju – iu, ju: suomessa Zjuganov, ruotsissa Ziuganov
я ja – ia, ja: suomessa Tatjana, ruotsissa Tatiana
Sirkka Paikkala