null Uudistettuja oppaita kielenkäyttäjille

Uutisia 3/2011

Henna Leskelä

Uudistettuja oppaita kielenkäyttäjille

Vuonna 2011 ilmestyi uudistetut painokset kahdesta monelle tutusta opaskirjasta.

Salli Kankaanpään ja Aino Piehlin Tekstintekijän käsikirjan ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 1997. Lähes viidessätoista vuodessa on maailma kirjoittajan ympärillä muuttunut, ja niinpä teos on ajantasaistettu kauttaaltaan.

Kirja on suunnattu ennen kaikkea työelämän asiatekstien tekijöille ja sopii nimensä mukaisesti käsikirjaksi, mutta myös hakuteokseksi tai oppikirjaksi. Teos etenee yleisemmästä yksityiskohtaiseen: ensin kuvataan kirjoitusprosessia eri vaiheineen, mistä jatketaan tekstin suunnitteluun ja lopuksi opastetaan erilaisten tekstilajien maailmaan tekstimalleineen. Kirjan lopusta löytyy hyödyllinen kysymysluettelo, jonka avulla kirjoittaja voi tarkistaa tekstinsä tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden. Lisäksi täysin uutta on kirjallisuusluettelo, johon on koottu keskeisiä opuksia kielenhuolto-oppaista aina keskeisiin tutkimuksiin.

Terho Itkosen 1980-luvulla laatimasta Kielioppaasta on vuosien kuluessa otettu lukuisia uusia painoksia. Vuonna 2000 se ilmestyi Sari Maamiehen uudistamana nimellä Uusi kieliopas, josta nyt on ilmestynyt neljäs, tarkistettu painos.

Asiasisällöltään tämä kielenhuollon nykyklassikko on säilynyt tutunlaisena: omat jaksonsa on niin oikeinkirjoitus-, taivutus- kuin lauseopille, ja leijonanosan kirjan sivuista täyttää aakkosellinen hakemisto, jossa on ohjeita yli 20 000 pulmallisen sanan käytöstä. Uudistettuun painokseen hakemistoa on ajantasaistettu; huomioon on otettu mm. viranomaisten ja kuntien nimissä tapahtuneet muutokset. Lähdeviitteitä käsittelevä jakso on myös modernisoitu. Havainnollisuutta on lisätty väliotsikoiden ja otsikkoesimerkkien avulla. Teoksessa on luonnollisesti huomioitu myös kielenhuollon uudet suositukset.

Kankaanpää, Salli − Piehl, Aino 2011: Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. 2. laitos. Helsinki: Suomen Yrityskirjat Oy. 368 s.

Itkonen, Terho − Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 454 s.

Lisää kirjoittajan apuvälineitä ja muuta hyödyllistä kirjallisuutta on koottu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuille osoitteeseen www.kotus.fi → Kielenhuolto → Suomen kielen huolto → Ohjeita ja suosituksia (vasen palkki).

 

Kirjoittaja työskenteli harjoittelijana Kielitoimistossa kesällä 2011.

Henna Leskelä