null uudis- vai uutis-

Sanakysymyksiä 2/1984

Anneli Räikkälä

uudis- vai uutis-

Keittääkö suomalainen uudisasukas uudispuuroa vai uutisasukas uutispuuroa? Sanat uudis- ja uutis- yhdyssanan alku- eli määriteosana menevät joskus solmuun muiltakin kuin niiltä, joiden murteessa t on yleiskielen d:n paikalla.

Yhdyssanan alkuosaa uudis- käytetään puhuttaessa jostakin uudesta, vastatehdystä tai tekeillä olevasta. Niinpä se kuuluu sanoihin uudisasukas, uudisrakennus, uudishankinta, uudismuodoste, uudisraivaaja ja uudissana. Voidaan puhua myös rakennuksen uudiskäytöstä tai haavaonteloon tulevasta uudiskudoksesta.

Alkuosa uutis- tulee sanasta uutinen, jolla on kaksi merkitystä: 1) jotain äsken tapahtunutta asiaa koskeva tieto ja 2) äsken korjattua uuden kasvukauden satoa oleva vilja. Uutisen ensimmäisen merkityksen pohjalta kieleen on muodostunut runsaasti yhdyssanoja: uutisaihe, uutisarvo, uutiskanava, uutislähde, uutisruuhka, uutisväline. Sanan toiseen merkitykseen pohjautuvat esimerkiksi sanat uutisperuna, uutispuuro, uutisleipä ja uutisvilja.

Tekstiyhteys auttaa oikeaan, kun tulkitaan sanoja uudishankinta ja uutishankinta. Edellinen tarkoittaa uusien esineiden esim. koneiden hankkimista käytössä olevien tilalle ja jälkimmäinen merkitsee uutisten hankkimista.

Anneli Räikkälä