null Supersolmussa? – Internetpuhelusanasto tutuksi

Kysyttyä 3/2007

Ari Piira

Supersolmussa? – Internetpuhelusanasto tutuksi

Erilaiset internetpuheluohjelmistot ovat jo osa monen kuluttajan arkea. Internetissä välitettävät puhelut ovat verraten uusi ilmiö, joten niitä koskeva suomenkielinen sanasto ei ole ollut vakiintunutta. Sanastokeskus TSK onkin julkaissut nyt erityisen internetpuhelusanaston, jossa esitellään lähes 80 internetpuheluihin liittyvää keskeistä käsitettä. Sanaston toivotaan yhdenmukaistavan termien monenkirjavaa käyttöä.

Internetpuhelusanastosta selviää esimerkiksi, että supersolmu on vastine englannin kielen termille supernode ja tarkoittaa ’vertaisverkon käyttäjän tietokonetta, joka muuttuu väliaikaiseksi palvelimeksi’. Roskapuhelun merkitys on puolestaan pääteltävissä tutusta roskaposti-sanasta: se määritellään ’internetpuheluohjelmiston kautta soitettavaksi markkinointi- tai häiriöpuheluksi’.

Termisuosituksissa on otettu huomioon suomen kielen lautakunnan ohje, jonka mukaan internet voidaan aloittaa pienellä kirjaimella. Myös ison alkukirjaimen käyttö on mahdollista: kirjoittaa voi yhtä hyvin internetpuheluista kuin Internet-puheluistakin. Internetin oikeinkirjoitusta on käsitelty laajemmin edellisessä Kielikellon numerossa (2/2007).

Internetpuhelusanasto on kaikkien käytettävissä WWW-osoitteessa http://www.tsk.fi/fi/info/ internetpuhelusanasto.pdf.

Ari Piira