null Suomen kielen lautakunnan uusi kausi alkaa

Uutisia 2/2015

Suomen kielen lautakunnan uusi kausi alkaa

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja on nimittänyt suomen kielen lautakunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 2015–2018. 

Suomen kielen lautakunta 1.6.2015–31.5.2018

professori Jaakko Leino (puheenjohtaja)
toimittaja Ville Eloranta
opetusneuvos Minna Harmanen
osastonjohtaja Salli Kankaanpää (Kotimaisten kielten keskus)
kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä
nimistönsuunnittelija Kaija Mallat
suomentaja Sampsa Peltonen
professori Jari Sivonen

Lautakunnan sihteeri on erityisasiantuntija Sari Maamies.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää periaatteellisista ja yleisluonteisista kielenkäytön kysymyksistä. Lautakunta ottaa myös kantaa ajankohtaisiin kielipoliittisiin kysymyksiin. Kotimaisten kielten keskuksen johtaja nimittää lautakuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan 4–8 jäsentä, joista yleensä kaksi tai kolme on suomen kielen tutkijoita ja muut edustavat erilaisia kielenkäytön aloja. Yksi lautakunnan jäsenistä on Kotimaisten kielten keskuksen edustaja.