Sukunimien etuliitteet
Kysyttyä 4/2002

Pirjo Mikkonen

Sukunimien etuliitteet

Kysymys: Useita kielenkäyttäjiä askarruttaa, kirjoitetaanko sukunimen yhteydessä esiintyvä etuliite (esim. von) isolla vai pienellä alkukirjaimella. Entä miten tällaisen etuliitteen sisältävä nimi aakkostetaan?

Vastaus: Suomessa tavallisimpia sukunimen edessä esiintyviä etuliitteitä ovat af, de, van tai von: Arto af Hällström, Jean de Brunhoff, Georg Henrik von Wright. Näiden etuliitteiden ei käsitetä kuuluvan kiinteästi nimeen, joten ne kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Jos tällainen sukunimi aloittaa virkkeen, kirjoitetaan etuliite isolla alkukirjaimella (kuten virkkeen ensimmäinen sana muutenkin). Aakkostus tehdään itse nimen alkukirjaimen mukaan.

Brunhoff, Jean de
Hällström, Arto af
Wright, Georg Henrik von

Jos on varmaa, ettei aakkostus toteudu automaattisesti kirjainjonon ensimmäisen kirjaimen mukaan, on mahdollista kirjoittaa etuliite nimen
eteen:

de Brunhoff, Jean
af Hällström, Arto
von Wright, Georg Henrik

On myös sukunimeen kiinteästi kuuluvia etuliitteitä. Ne kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella ja nimet aakkostetaan etuliitteen alkukirjaimen mukaan.

De Palma, Brian
La Fontaine, Jean de
MacLaine, Shirley
McMillan, Edwin
Ó Riagáin, Sean
O’Neill, Eugene

Arabiankielisissä nimissä esiintyy usein määräinen artikkeli al tai el. Arabian aakkosissa on vain yhdenkokoisia kirjaimia, joten nimiä latinalaisin kirjaimin kirjoitettaessa etuliitteessä voidaan käyttää yhtä hyvin joko pientä tai isoa alkukirjainta. Artikkeli voidaan myös kirjoittaa erilleen tai liittää se nimeen yhdysmerkillä. Suomessa on tullut tavaksi käyttää täällä asuvien henkilöiden nimissä isoa alkukirjainta ja yhdysmerkkiä. Näin varmistuu, että sähköisissäkin tiedostoissa nimen osat pysyvät yhdessä ja että ne aakkostetaan oikein.

Al-Ahrash
Al-Hammadi
Al-Husseini
Al-Obaidi
El-Debei
El-Khouri
El Mourabi
El Said
El-Zaben

Pirjo Mikkonen