null sukkulaväestö ja sukkuloida

Sanakysymyksiä 10/1977

sukkulaväestö ja sukkuloida

”Pendeliväestön” vastineeksi ehdotetaan sanaa sukkulaväestö (vrt. sukkuladiplomatia). Ilmauksella tarkoitetaan niitä ammatissa toimivia, joiden työssäkäyntikunta on muu kuin vakinainen asuinkunta. Teonsana pendelöidä voidaan vastaavasti korvata sanalla sukkuloida ( sukkuloiva väestö).
Takaisin ylös