null standaari ja viiri

Suomen kielen lautakunta 4/1986

standaari ja viiri

Lautakunta päätti suosittaa virallisessa käytössä edelleen noudatettavaksi sanakirjojen esittämää sanojen standaari ja viiri työnjakoa, jonka mukaan standaari tarkoittaa 1) ’poikkitankoon kiinnitettyä lippua’ ja 2) ’pienikokoista (ratsuväen) lippua’, viiri taas ’tunnuksena käytettyä kapeaa lippua’. Sanan viiri käyttö on kuitenkin viime aikoina laajentunut, eikä lautakunta pitänyt tuomittavana viirin käytön laajenemista standaarinkin tehtäviin.
Takaisin ylös