sotatieteiden tohtori, sotat. toht., ST
Kysyttyä 1/1998

Sari Maamies

sotatieteiden tohtori, sotat. toht., ST

Sotatieteen tohtori on uusi tutkintonimike, joka voidaan lyhentää sotatiet. toht. tai sotatiet. tri. Suositettu isokirjainlyhenne on ST.
Sari Maamies