null Selkeä kieli – perusoikeus

Artikkeli 1/2006

Inkaliisa Vihonen

Selkeä kieli – perusoikeus

Suomella on hyvät edellytykset pitää EU-puheenjohtajakaudella esillä tekstien selkeyttä, totesi opetusministeri Antti Kalliomäen puheessaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 30-vuotisjuhlassa 3.3.2006.

Opetusministeri korosti puheessaan, että on tärkeää tuottaa selkeitä EU-tekstejä. ”Epäselvästä tekstistä ei synny hyvää käännöstä, vaan epäselvyydet kertautuvat kaikille 20:lle Euroopan unionin viralliselle kielelle tehdyissä käännöksissä”, hän kuvasi tilannetta. Kalliomäen mukaan selkeä kieli on myös kansalaisten perusoikeus: ”Demokratian periaatteisiin kuuluu, että kansalaisilla on oikeus ymmärtää päätöksiä, jotka koskevat heitä. Ymmärrettävä kieli lähentää kansalaisia ja päätöksentekijöitä.” Ministeri tarkasteli myös kielellisten oikeuksien toteutumista Suomessa ja arvioi, että se vaatii lainsäädännön lisäksi monia käytännön toimia. Kotuksella on hänen mukaansa keskeinen asema kieltä koskevan päätöksenteon tukena, jolloin tarvitaan tietoa kieliolojen muutoksista, kielen merkityksestä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta.
Inkaliisa Vihonen