null Seitsemän päivää ennen

Keskustelua 4/2002

Matti Norri

Seitsemän päivää ennen

Kielikellossa 3/2002 julkaistuun Jussi Kallion kirjoitukseen ”Mennessä” viitaten totean, että vastaava ongelma, oikeastaan sanomisen vaikeus, on päinvastaisessakin suunnassa. Lakimiestä vastaan se tulee yhtiöjärjestystä tai yhdistyksen sääntöjä kirjoitettaessa, kun täytyy määritellä, että kokouskutsu on julkaistava määräaika ennen kokousta. Olen päätynyt käyttämään sanontaa: ”Kokouskutsu on julkaistava viimeistään kahdeksantena kokousta edeltävänä päivänä.”

Kun näissä asioissa täsmällisyys on välttämätön, siitä on annettu lakikin. Teoksessamme Asuntoyhtiö 2002 selostaa Arto Palsala asiaa seuraavasti: ”Koollekutsumisaikaa laskettaessa noudatetaan määräaikojen laskemisesta annettua lakia. Jos koollekutsumisaika on ilmoitettu päivinä, ei sitä päivää, jona kutsut on lähetetty tai asetettu osakkaiden nähtäväksi, lueta määräaikaan, mutta sen sijaan kokouspäivä luetaan mukaan. Tästä esimerkki: Kokouksen koollekutsumisaika on seitsemän vuorokautta. Jos kokous on määrätty pidettäväksi marraskuun 14. päivänä, on saman kuukauden 8. päivänä lähetetty kutsu lähtenyt liian myöhään. Jos aika on määrätty viikkoina tai kuukausina, kutsun lähettämispäivä luetaan mukaan määräaikaan. Kun kokous on määrätty pidettäväksi torstaina ja koollekutsumisaika on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi viikko, voidaan kokous laillisesti kutsua koolle edellisenä torstaina.”

Matti Norri
asianajaja

Matti Norri