null sahe

Sanakysymyksiä 1/1982

sahe

Puunrungon sahauksen tulosta ’lautaa’ tai ’lankkua’ tarkoittavan sanan sahatavarakappale synonyymiksi oli ehdotettu sanaa sahe. Suomen kielen lautakunta piti ehdotusta kannatettavana ja päätti suosittaa sanaa sahe käyttöön.